Navigation path

Left navigation

Additional tools

P. Nikiforos Diamandouros

Europese Ombudsman

Europese Ombudsman

EO/13/14

30 september 2013

Emily O'Reilly begint te werken als Europese Ombudsvrouw

Na haar verkiezing door het Europees Parlement in juli, treedt Emily O'Reilly af als Ierse Ombudsvrouw en begint op 1 oktober 2013 te werken als Europese Ombudsvrouw. Ze volgt P. Nikiforos Diamandouros op, die met pensioen gaat na meer dan tien jaar Europees Ombudsman te zijn geweest.

O'Reilly gaf het volgende commentaar over haar nieuwe rol: „Europa wordt niet alleen geconfronteerd met een economische crisis, maar ook met een crisis van politieke legitimiteit. Negatieve gevoelens en scheidingen nemen toe doorheen in Europa, het vertrouwen van de burgers in de Europese instellingen gaat achteruit, en velen voelen dat hun stem eenvoudigweg niet meetelt. Dat maakt 2014 tot een cruciaal jaar voor Europa en de toekomst van de Europese Unie. Eén van de proactieve rollen van de Ombudsman is om aandacht te trekken op de zorgen van de burgers en de brede kloof trachten te overbruggen tussen de burgers en de EU instellingen.

Twintig jaar nadat de instelling van de Europese Ombudsman door het Verdrag van Maastricht gecreëerd werd, is het tijd om opnieuw na te denken over haar focus, met het oog op de versterking van haar impact en zichtbaarheid. Alle burgers en ingezetenen van de EU moeten kunnen genieten van een efficiënte administratie die helemaal gefocust is op hun behoeften. Ik zal verder bouwen op de fijne verwezenlijkingen van mijn voorganger in het transparanter en efficiënter maken van de EU administratie en ik zal werken met het uitstekende en toegewijd personeel van de Europese Ombudsman om hernieuwde energie en effectiviteit bij te brengen aan de instelling.

Het is verder mijn bedoeling om samen te werken met het Europees Parlement en om mij proactief te engageren met de Commissie en de andere EU instellingen in naam van de rechten en belangen van burgers.”

Het werk van de Europese Ombudsman

Elk jaar ontvangt de Europese Ombudsman ongeveer 2 500 klachten van burgers, bedrijven, ngo's, universiteiten, gemeenten, en andere organen. Elk jaar opent de instelling meer dan 450 onderzoeken. Vele daarvan zijn gebaseerd op klachten over gebrek aan transparantie in de EU instellingen, met inbegrip van weigering van toegang tot documenten of informatie. Andere zaken betreffen problemen met EU programma's of projecten, discriminatie, of belangenconflicten in de EU administratie.

Meer informatie over de nieuwe Europese Ombudsvrouw is hier beschikbaar: http://www.ombudsman.europa.eu/resources/otherdocument.faces/nl/50735/html.bookmark

De Europese Ombudsman onderzoekt klachten over wanbeheer in de instellingen en organen van de EU. Iedere burger of ingezetene van de EU en elk bedrijf en elke vereniging in een lidstaat kan een klacht indienen bij de Ombudsman. De Ombudsman biedt een snelle, flexibele en kostenloze manier om problemen met de Europese administratie op te lossen. Voor meer informatie: http://www.ombudsman.europa.eu

Voor vragen van de pers: Mw Gundi Gadesmann, Plaatsvervangend Hoofd van Communicatie, tel.: +32 2 284 26 09, Twitter @GundiGadesmann, @EUombudsman


Side Bar