Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

P. Nikiforos Diamandouros

Eiropas ombuds

Eiropas ombuds

EO/13/14

2013. gada 30. septembris

Emīlija O’Reilija uzsāk darbu Eiropas ombuda amatā

Pēc tam, kad Eiropas Parlaments jūlija balsojumā ievēlēja Emīliju O'Reiliju, viņa nolika savu Īrijas ombuda mandātu un 2013. gada oktobrī pārņems Eiropas ombuda amata pienākumus. Emīlija O’Reilija sekos P. Nikiforos Diamandouros, kurš pēc vairāk nekā desmit gadu darba Eiropas ombuda amatā dodas pensijā.

Izsakoties par savu jauno amatu, O’Reilija apgalvo: “Eiropā šobrīd ir ne tikai ekonomikas krīze, bet arī politiskās leģitimitātes krīze. Visā Eiropā pieaug negatīvā attieksme un sabiedrības šķelšanās, mazinās pilsoņu uzticēšanās Eiropas institūcijām, un daudziem ir sajūta, ka viņu intereses vienkārši netiek ņemtas vērā. Tādēļ 2014. gads ir izšķirošs Eiropai un Eiropas Savienības nākotnei. Viens no maniem primārajiem uzdevumiem, pildot ombuda pienākumus, ir izcelt pilsoņu bažas un palīdzēt mazināt plato plaisu, kas izveidojusies pilsoņu un ES iestāžu starpā.

Divdesmit /gadus pēc tam, kad ar Māstrihtas līgumu tika izveidots Eiropas ombuda birojs, ir pienācis laiks pārdomāt šīs instances darbības mērķus, vienlaicīgi palielinot tā ietekmi un atpazīstamību. Visiem ES pilsoņiem un iedzīvotājiem jāgūst labums no efektīvas administrācijas, kuras uzmanības centrā ir viņu vajadzības. Par pamatu es ņemšu sava priekšgājēja vērtīgos sasniegumus, veicinot ES administrācijas pārredzamību un efektivitāti, un sadarbībā ar izcilajiem un apņēmīgajiem Eiropas ombuda darbiniekiem strādāšu pie tā, lai Birojā ieviestu jaunas vēsmas un nodrošinātu produktivitāti.

Turklāt mans nolūks ir pilsoņu tiesību un interešu vārdā sadarboties ar Eiropas Parlamentu, kā arī proaktīvi uzturēt kontaktu ar Komisiju un citām ES iestādēm.”

Eiropas ombuda darbs

Ik gadu Eiropas ombuds no pilsoņiem, uzņēmumiem, NVO, universitātēm, pašvaldībām un citām iestādēm saņem vidēji 2 500 sūdzības. Katru gadu tiek izmeklētas vairāk nekā 450 lietas. Daudzas no tām ir balstītas uz sūdzībām par pārredzamības trūkumu ES iestādēs, to skaitā uz atteikumiem piekļūt dokumentiem vai informācijai. Citas lietas ir par problēmām saistībā ar ES programmām un projektiem, diskrimināciju vai interešu konfliktiem ES administrācijā.

Plašāka informācija par jauno Eiropas ombudu ir pieejama: http://www.ombudsman.europa.eu/resources/otherdocument.faces/lv/50735/html.bookmark

Eiropas ombuds izmeklē sūdzības par pieļautām kļūdām pārvaldē Eiropas Savienības iestādēs un struktūrās. Jebkurš ES pilsonis, iedzīvotājs, kā arī dalībvalsts uzņēmums vai apvienība var iesniegt sūdzību Eiropas ombudam. Ombuds nodrošina ātru, elastīgu un bezmaksas risinājumu problēmām, kas var rasties ar ES pārvaldes iestādēm. Papildinformācija: http://www.ombudsman.europa.eu

Preses kontaktiem: Gundi Gadesmann, Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece,
tālr.: +32 2 284 26 09, Twitter
@GundiGadesmann, @EUombudsman


Side Bar