Navigation path

Left navigation

Additional tools

P. Nikiforos Diamandouros

Europos ombudsmenas

Europos ombudsmenas

EO/13/14

2013 m. rugsėjo 30 d.

Emily O'Reilly pradeda eiti Europos ombudsmenės pareigas

Liepos mėnesį Europos Parlamento išrinkta Emily O'Reilly palieka Airijos ombudsmenės tarnybą ir nuo 2013 m. spalio 1 dienos pradės eiti Europos ombudsmenės pareigas. Ji pakeičia P. Nikiforos Diamandouros, kuris po 10 metų darbo Europos ombudsmeno pozicijoje išeina į pensiją.

Komentuodama savo naująjį vaidmenį, p. O'Reilly teigė: „Europa šiuo metu yra ne tik ekonominėje bet ir politinio teisėtumo krizėje. Negatyvumas ir skaidymasis auga visoje Europoje, piliečių pasitikėjimas Europos Sąjungos institucijomis nuolatos mažėja ir daugelis jaučiasi taip tarsi į jų nuomonę paprasčiausiai nebūtų atsižvelgiama. Todėl 2014 metai bus lemiami Europai ir Europos Sąjungos ateičiai. Vienas iš pagrindinių mano, Europos ombudsmenės, uždavinių yra išryškinti Europos piliečių susirūpinimą ir padėti panaikinti atotrūkį tarp jų ir ES institucijų.

Praėjus dvidešimčiai metų nuo Europos ombudsmeno tarnybos įkūrimo Mastrichto sutartimi, atėjo laikas persvarstyti šios institucijos veiklą siekiant sustiprinti jos įtaką ir matomumą. Visi ES piliečiai ir gyventojai turi teisę į tinkamą administravimą visiškai orientuotą į jų poreikius. Aš remsiuosi puikiais savo pirmtako pasiekimais skatinant ES administracijos skaidrumą ir efektyvumą, dirbsiu su nuostabiu ir patikimu Europos ombudsmeno personalu įnešant naują energiją ir veiksmingumą ombudsmeno institucijai.

Taip pat sieksiu bendradarbiauti su Europos Parlamentu ir aktyviai bendrauti su Komisija bei kitom ES institucijomis atstovaudama piliečių teises ir interesus.“

Europos ombudsmeno darbas

Kiekvienais metais Europos ombudsmenas gauna apie 2 500 skundų iš piliečių, įmonių, nevyriausybinių organizacijų, universitetų, savivaldybių ir kitų subjektų. Kasmet institucija pradeda daugiau nei 450 tyrimų. Dauguma jų yra pagrįsti skundais dėl nepakankamo skaidrumo ES institucijose, tame tarpe ir atsisakymo leisti visuomenei susipažinti su dokumentais ir informacija. Kiti tyrimai susiję su ES programomis ir projektais, diskriminacija, arba interesų nesutapimais ES administracijoje.

Daugiau informacijos apie Europos ombudsmenę galite rasti:
http://www.ombudsman.europa.eu/resources/otherdocument.faces/lt/50735/html.bookmark

Europos ombudsmenas nagrinėja skundus dėl netinkamo administravimo Europos Sąjungos institucijose ir įstaigose. Kiekvienas Europos Sąjungos pilietis, gyventojas, įmonė ar asociacija, turinti savo būstinę vienoje iš valstybių narių, gali pateikti skundą ombudsmenui. Ombudsmenas siūlo greitas, lanksčias ir nemokamas priemones problemoms su ES administracija spręsti. Daugiau informacijos galite rasti: www.ombudsman.europa.eu

Žiniasklaidos klausimais prašome kreiptis: Gundi Gadesmann, Ryšių skyriaus vadovo pavaduotoją, tel.: +32 2 284 26 09, Twitter @GundiGadesmann, @EUombudsman


Side Bar