Navigation path

Left navigation

Additional tools

P. Nikiforos Diamandouros

Európai Ombudsman

Európai Ombudsman

EO/13/14

2013. Szeptember 30.

Emily O'Reilly megkezdi munkáját mint Európai Ombudsman

A júliusi megválasztását követően Emily O'Reilly leköszön posztjáról mint Ír nemzeti ombudsman és 2013. október elsején megkezdi munkáját mint Európai Ombudsman. O'Reilly asszony P. Nikiforos Diamandouros urat váltja posztján, aki több mint tíz év után vonul nyugdíjba mint Európai Ombudsman.

Az új posztjával kapcsolatban O'Reilly asszony kifejtette: „Európa jelenleg nemcsak a gazdasági krízissel áll szemben, hanem a politikai legitimitás válságával is. A negatívság és megosztottság egyre jobban terjed Európában, az állampolgároknak az Európai intézetekbe vetett hite hanyatlik, és sokan érzik úgy, hogy szavuk egyszerűen nem számít. Ezért a 2014-es év döntő fontosságú lesz Európa és az Európai Unió számára. Az egyik proaktív szerepem mint Ombudsman így az lesz, hogy kiemeljem a polgárok gondjait és segítsek áthidalni a polgárok és az Uniós intézmények közötti űrt.

20 évvel azután, hogy a Maastrichti Szerződés létrehozta az Európai Ombudsman Hivatalát, ideje újragondolni annak fókusz pontjait, figyelemmel a Hivatal hatására és láthatóságára. Az Unió valamennyi polgárának és állandó lakosának profitálnia kell egy olyan, jól működő adminisztrációból, amelyik kifejezetten érdekeik érvényesítésére koncentrál.

Az elődöm által elért kimagasló sikerekre építve kívánom az Uniós közigazgatást még átláthatóbbá és még hatékonyabbá tenni, és folytatni a munkát a Hivatal magasan képzett és elkötelezett munkatársaival, megújult energiát és hatékonyságot hozva a Hivatalhoz.

Törekszem továbbá az Európai Parlamenttel való kooperációra, illetve a proaktív párbeszédre a Bizottsággal és más Uniós intézményekkel a polgárok jogainak és érdekeinek képviseletében.”

Az Európai Ombudsman munkája

Az Európai Ombudsman minden évben körülbelül 2 500 panaszt kap polgároktól, cégektől, NGO-któl, egyetemektől, önkormányzatoktól és más szervezetektől. A Hivatal minden évben több mint 450 vizsgálatot indít. A vizsgálatok nagy része olyan panaszokon alapul, amelyekben az Uniós intézmények átláthatóságának hiányára panaszkodnak, beleértve a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés megtagadását. Más panaszok az Uniós programokkal, hátrányos megkülönböztetéssel vagy az Uniós közigazgatáson belüli összeférhetetlenségekkel kapcsolatosak.

További részletes információkat az Európai Ombudsman weboldalán talál az alábbi linken: http://www.ombudsman.europa.eu/resources/otherdocument.faces/en/50735/html.bookmark

Az Európai Ombudsman az Európai Unió intézményei, szervei és hivatali ellen irányuló panaszokat vizsgálja ki. Bármelyik Uniós állampolgár és állandó lakos, illetve az Unió területén bejegyzett vállalkozás vagy egyesület jogosult panaszt tenni az Ombudsmannál. Az Ombudsman gyors, rugalmas és ingyenes lehetőséget kínál az Uniós közigazgatással kapcsolatos problémák megoldására. További információt itt talál: http://www.ombudsman.europa.eu

Sajtó ügyekben keresse: Ms Gundi Gadesmann, Helyettes Csoportvezető, Kommunikációs Csoport, telefon: +32 2 284 26 09, Twitter @GundiGadesmann, @EUombudsman


Side Bar