Navigation path

Left navigation

Additional tools

P. Nikiforos Diamandouros

Europski ombudsman

Europski ombudsman

EO/13/14

30. rujna 2013

Počinje mandat Emily O'Reilly kao europskog ombudsmana

Nakon što ju je u srpnju Europski parlament izabrao za europskog ombudsmana, Emily O'Reilly odstupila je s mjesta irske pučke pravobraniteljice i preuzela svoju novu ulogu 1. listopada 2013. Naslijedila je P. Nikiforosa Diamandourosa, koji odlazi u mirovinu nakon što je više od deset godina radio kao europski ombudsman.

U osvrtu na svoju novu ulogu O'Reilly je izjavila: „Europa se ne suočuje samo s gospodarskom krizom već i krizom političkog legitimiteta. Negativnost i podjele javljaju se diljem Europe, opada povjerenje građana u europske institucije, a mnogi smatraju da je njihov glas nevažan. Stoga je 2014. presudna godina za Europu i budućnost Europske unije. Jedna od mojih proaktivnih uloga kao ombudsmana jest istaknuti brige građana i pomoći premostiti veliki jaz između njih i institucija EU-a.

Dvadeset godina nakon nastanka Europskog ombudsmana temeljem Ugovora iz Maastrichta vrijeme je da se preispita njegov fokus radi povećanja njegova utjecaja i vidljivosti. Svi građani i stanovnici EU-a moraju imati koristi od učinkovite administracije u potpunosti usredotočene na zadovoljavanje njihovih potreba. Dobra postignuća mog prethodnika u pogledu veće transparentnosti i učinkovitosti administracije EU-a poslužit će mi kao temelj za nastavak rada na tome. Usto s izvrsnim i predanim osobljem Europskog ombudsmana donijet ću svježu energiju i učinkovitost u ovaj Ured.

Moja daljnja namjera jest surađivati s Europskim parlamentom i proaktivno se uključiti u rad Komisije i drugih institucija EU-a u ime građanskih prava i interesa.”

Rad Europskog ombudsmana

Europski ombudsman svake godine zaprimi otprilike 2 500 pritužbi građana, poduzeća, nevladinih organizacija, sveučilišta, gradova i drugih subjekata. Svake godine ova institucija pokrene više od 450 istraga. Mnoštvo tih istraga temelji se na pritužbama na nedostatak transparentnosti u institucijama EU-a, uključujući odbijanje pristupa dokumentima ili informacijama. Drugi slučajevi odnose se na probleme s programima ili projektima EU-a, diskriminaciju ili sukob interesa u administraciji EU-a.

Više informacija o novom europskom ombudsmanu dostupno je na adresi: http://www.ombudsman.europa.eu/resources/otherdocument.faces/hr/50735/html.bookmark

Europski ombudsman istražuje pritužbe na nepravilan rad uprave u institucijama i tijelima EU-a. Bilo koji građanin EU-a, rezident ili poduzeće ili udruženje u nekoj državi članici može podnijeti pritužbu Ombudsmanu. Ombudsman nudi brz, fleksibilan i besplatan način rješavanja problema s administracijom EU-a. Za više informacija: http://www.ombudsman.europa.eu

Za novinarske upite: Gundi Gadesmann, zamjenik voditelja Jedinice za komunikacije, tel.: +32 2 284 26 09, Twitter @GundiGadesmann, @EUombudsman


Side Bar