Navigation path

Left navigation

Additional tools

Emily Ní Raghallaigh

Ombudsman Eorpach

Ombudsman Eorpach

EO/13/14

30 Meán Fómhair 2013

Tosaíonn Emily Ní Raghallaigh ina post mar Ombudsman Eorpach

Tar éis di a bheith tofa ag Parlaimint na hEorpa in Iúil, éiríonn Emily Ní Raghallaigh as a post mar Ombudsman na hÉireann agus cuireann tús lena cuid oibre mar an tOmbudsman Eorpach ar 1 Deireadh Fómhair 2013. Tagann sí i gcomharbacht ar P. Nikiforos Diamandouros, a théann ar scor tar éis dó deich mbliana a chaitheamh mar an tOmbudsman Eorpach.

Agus í ag labhairt faoina ról nua, dúirt Ní Raghallaigh: “Ní amháin go bhfuil géarchéim gheilleagrach roimh an Eoraip, ach tá géarchéim faoi dhlisteanacht pholaitiúil i gceist freisin. Tá diúltachas agus easaontas ag méadú ar fud na hEorpa, tá laghdú ag teacht ar an muinín atá ag saoránaigh sna hinstitiúidí Eorpacha, agus creideann a lán daoine nach gcuirtear a gcuid tuairimí san áireamh. Dá bhrí sin, tá 2014 ina bliain ríthábhachtach don Eorpach agus do thodhchaí an Aontais Eorpaigh. Ar na róil réamhghníomhacha atá agam mar Ombudsman ná béim a leagan ar bhuarthaí na saoránach agus cuidiú leis an mbearna atá ann eatarthu agus institiúidí an AE a dhúnadh.

Tá an t-am ann anois, fiche bliain tar éis Oifig an Ombudsman Eorpaigh a bhunú faoi Chonradh Maastricht, athsmaoineamh a dhéanamh ar an bhfócas atá aici, agus súil ar a tionchar agus a hinfheictheacht a fheabhsú. Caithfidh gach saoránach agus cónaitheoir an AE tairbhe a bhaint as riarachán éifeachtach atá dírithe go hiomlán ar fhreastal ar a gcuid riachtanas. Cuirfidh mé le héachtaí maithe mo réamhtheachtaí maidir le riarachán an AE a dhéanamh níos trédhearcaí agus níos éifeachtaí, agus beidh mé ag obair le foireann sármhaith agus tiomanta an Ombudsman Eorpaigh le fuinneamh agus éifeachtúlacht athnuaite a thabhairt don Oifig.

Ina theannta sin, is é an rún atá agam comhoibriú le Parlaimint na hEorpa agus dul i ngleic go réamhghníomhach leis an gCoimisiún agus le hinstitiúidí eile an AE ar son ceart agus leasanna na saoránach. ”

Obair an Ombudsman Eorpaigh

Gach bliain, faigheann an tOmbudsman Eorpach thart ar 2 500 gearán ó shaoránaigh, gnólachtaí, NGOnna, ollscoileanna, bardais agus aonáin eile. Gach bliain, seolann an institiúid breis agus 450 imscrúdú. Tá cuid mhór de na himscrúduithe seo bunaithe ar ghearáin faoin easpa trédhearcachta in institiúidí an AE, lena n-áirítear an diúltú rochtain a thabhairt ar dhoiciméid nó ar fhaisnéis. Baineann cásanna eile le fadhbanna le cláir nó tionscadail an AE, le hidirdhealú, nó le coimhlintí leasa i riarachán an AE.

Tá tuilleadh faisnéise faoin Ombudsman Eorpach nua ar fáil ag: http://www.ombudsman.europa.eu/resources/otherdocument.faces/ga/50735/html.bookmark

Déanann an tOmbudsman Eorpach fiosrúcháin ar ghearáin faoi dhrochriarachán in institiúidí agus comhlachtaí an AE. Tá an ceart ag aon saoránach nó cónaitheoir an AE, nó ag aon fhiontar nó comhlachas i mBallstát, gearán a thaisceadh leis an Ombudsman. Tairgeann an tOmbudsman bealach tapa, solúbtha agus saor in aisce le fadhbanna le riarachán an AE a réiteach. Le tuilleadh faisnéise a fháil: http://www.ombudsman.europa.eu

Maidir le fiosruithe preasa: Gundi Gadesmann Uas, Leascheann an Aonaid Chumarsáide, teil.: +32 2 284 26 09, Twitter @GundiGadesmann, @EUombudsman


Side Bar