Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

P. Nikiforos Diamandouros

Euroopan oikeusasiamies

Euroopan oikeusasiamies

EO/13/14

30. syyskuuta 2013

Emily O'Reilly aloittaa työnsä Euroopan oikeusasiamiehenä

Emily O'Reilly jättää työnsä Irlannin oikeusasiamiehenä Euroopan parlamentin valittua hänet heinäkuussa uuteen tehtäväänsä ja aloittaa Euroopan oikeusasiamiehenä 1. lokakuuta 2013. Hän seuraa tehtävässään P. Nikiforos Diamandourosta, joka jää eläkkeelle toimittuaan Euroopan oikeusasiamiehenä yli kymmenen vuotta.

Kommentoidessaan uutta tehtäväänsä O'Reilly totesi, että ”Eurooppaa koettelee paitsi talouskriisi, myös poliittisen legitimiteetin kriisi. Kielteiset uutiset ja jakautuneisuus ovat kasvaneet kaikkialla Euroopassa, kansalaisten luottamus eurooppalaisiin instituutioihin on heikentynyt ja monet kokevat, etteivät he saa ääntään kuuluviin. Tästä syystä vuodesta 2014 on tulossa ratkaiseva vuosi Euroopalle ja Euroopan unionin tulevaisuudelle. Yksi ennakoivista tehtävistäni oikeusasiamiehenä on tuoda esille kansalaisten huolia ja auttaa kuromaan umpeen suurta kuilua heidän ja EU:n toimielinten välillä.

Kaksikymmentä vuotta sen jälkeen, kun Euroopan oikeusasiamiehen toimisto perustettiin Maastrichtin sopimuksella, on aika miettiä uudelleen toimiston keskeisiä tehtäviä parantaaksemme sen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Kaikkien EU-kansalaisten ja EU:n alueella asuvien henkilöiden on voitava hyötyä tehokkaasta hallinnosta, joka keskittyy kokonaisuudessaan palvelemaan heidän tarpeitaan. Aion jatkaa edeltäjäni arvokkaiden saavutusten viitoittamalla tiellä sen puolesta, että avoimuus ja tehokkuus lisääntyisivät EU:n hallinnossa ja työskennellä yhdessä erinomaisen ja sitoutuneen Euroopan oikeusasiamiehen henkilökunnan kanssa tuodakseni uutta energiaa ja tehokkuutta toimiston toimintaan.

Aikomuksenani on myös tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja toimia aktiivisesti komission ja muiden EU:n toimielinten kanssa kansalaisten oikeuksien ja etujen puolesta.

Euroopan oikeusasiamiehen työ

Euroopan oikeusasiamies ottaa vuosittain vastaan noin 2 500 kantelua kansalaisilta, yrityksiltä, kansalaisjärjestöiltä, yliopistoilta, kunnilta ja muilta yhteisöiltä. Oikeusasiamies käynnistää vuosittain yli 450 tutkimusta. Monet näistä perustuvat kanteluihin, joiden aiheena on EU:n toimielinten avoimuuden puute, kuten kieltäytyminen luovuttamasta asiakirjoja tai tietoa. Muut tapaukset koskevat EU-ohjelmiin tai projekteihin liittyviä ongelmia, syrjintää tai eturistiriitoja EU:n hallinnossa.

Lisätietoja uudesta oikeusasiamiehestä on saatavilla seuraavalta sivulta: http://www.ombudsman.europa.eu/resources/otherdocument.faces/fi/50735/html.bookmark

Jos olet Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen tai jos oleskelet jäsenvaltiossa, voit tehdä kantelun Euroopan oikeusasiamiehelle. Myös liikeyritykset, yhdistykset tai muut yhteisöt, joiden rekisteröity toimipaikka on Euroopan unionissa, voivat kannella oikeusasiamiehelle. Oikeusasiamies tarjoaa nopean, joustavan ja ilmaisen keinon ratkaista EU:n hallinnon kanssa ilmeneviä ongelmia. Lisätietoja: http://www.ombudsman.europa.eu

Lehdistötiedustelut: Gundi Gadesmann, viestintäyksikön apulaispäällikkö, puh. +32 2 284 26 09, Twitter @GundiGadesmann, @EUombudsman


Side Bar