Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

P. Nikiforos Diamandouros

Euroopa Ombudsman

Euroopa Ombudsman

EO/13/14

30. september 2013

Emily O’Reilly alustab tööd Euroopa ombudsmanina

Emily O’Reilly, kelle Euroopa Parlament valis juulis Euroopa ombudsmaniks, lõpetab oma tegevuse Iiri ombudsmanina ja alustab uuel töökohal 1. oktoobril 2013 enam kui kümme aastat Euroopa ombudsmanina töötanud P. Nikiforos Diamandourose järel.

O’Reilly märkis oma uue ameti kohta järgmist: „Euroopas on peale majanduse ka poliitiline legitiimsus kriisi seisundis. Negatiivsed hoiakud ja jagunemine suurenevad kogu Euroopas, kodanike usaldus Euroopa institutsioonide vastu väheneb ja paljud tunnevad, et neid lihtsalt ei võeta kuulda. Seetõttu on 2014. aasta Euroopa ja Euroopa Liidu tuleviku jaoks murranguline. Mul tuleb ombudsmanina aktiivselt lahendada kodanike muresid ja lähendada neid Euroopa institutsioonidele.

Nüüd, kus on möödunud kakskümmend aastat sellest, kui Maastrichti lepingu alusel loodi Euroopa Ombudsmani büroo, on aeg uuesti läbi mõelda, millele keskenduda, et suurendada meie mõju ja nähtavust. Kõik Euroopa Liidu kodanikud ja elanikud peavad saama kasu meie tõhusast toimimisest, mis on täielikult pühendatud inimeste vajaduste rahuldamisele. Lähtun oma eelkäija suurepärastest saavutustest, mis muutsid ELi halduse läbipaistvamaks ja tõhusamaks, ning asun innukalt tööle Euroopa Ombudsmani büroo toredasse asjatundlikku kollektiivi, et suurendada selle tõhusust.

Mul on kavas teha koostööd Euroopa Parlamendiga ja sekkuda kodanike õiguste ja huvide nimel aktiivselt Euroopa Komisjoni ja teiste ELi institutsioonide töösse.

Euroopa Ombudsmani tegevus

Euroopa Ombudsman saab kodanikelt, äriühingutelt, vabaühendustelt, ülikoolidelt, kohalikelt omavalitsustelt ja muudelt isikutelt ligikaudu 2 500 kaebust aastas. Amet alustab igal aastal enam kui 450 uurimist. Paljud uuringud põhinevad kaebustel Euroopa Liidu institutsioonide tegevuse läbipaistmatuse, sh dokumentidele või teabele juurdepääsu andmisest keeldumise kohta. Muud juhud on seotud ELi programmide või projektide probleemidega, diskrimineerimise või ELi haldusorganites toimuva huvide konfliktiga.

Lisateave uue Euroopa ombudsmani kohta: http://www.ombudsman.europa.eu/resources/otherdocument.faces/et/50735/html.bookmark

Euroopa Ombudsman uurib Euroopa Liidu institutsioonide ja asutuste vastu esitatud haldusliku omavoli kaebusi. Ombudsmanile võib esitada kaebuse Euroopa Liidu kodanik, elanik või liikmesriigis registreeritud ettevõte või ühendus. Ombudsman pakub kiiret, paindlikku ja tasuta võimalust Euroopa Liidu haldusasutustega tekkinud probleemide lahendamiseks. Lisateave: http://www.ombudsman.europa.eu

Ajakirjanduse kontaktisik: pr Gundi Gadesmann, suhtekorralduse talituse asejuhataja,
tel +32 2 284 26 09,
Twitter @GundiGadesmann, @EUombudsman


Side Bar