Navigation path

Left navigation

Additional tools

P. Nikiforos Diamandouros

Den Europæiske Ombudsmand

Den Europæiske Ombudsmand

EO/13/14

30. september 2013

Emily O'Reilly er den nye Europæiske Ombudsmand

Emily O'Reilly forlader posten som Irlands ombudsmand og bliver den nye europæiske ombudsmand pr. 1. oktober 2013. Hun blev valgt af Europa-Parlamentet i juli måned og overtager posten fra P. Nikiforos Diamandouros, som går på pension efter mere end ti år i embedet.

Om sin nye rolle siger hun: "EU står ikke blot overfor en økonomisk krise, men også en politisk legitimitetskrise. Negativitet og intern splittelse vokser i Europa, borgernes tillid til EU's institutioner falder, og mange føler ikke at deres stemme tæller. Det betyder, at 2014 (med valg til Parlamentet og nyudpegning af EU-Kommissionen) bliver et afgørende år for Europa og for EU's fremtid. Én af mine opgaver som EU's ombudsmand er proaktivt at synliggøre borgernes bekymringer og arbejde for at mindske afstanden mellem dem og EU's institutioner.

20 år efter Maastricht-traktatens oprettelse af Den Europæiske Ombudsmand er det nu tid til at gentænke institutionens fokus for at øge dens gennemslagskraft og synlighed. Alle der bor i EU bør have adgang til en effektiv EU-administration, som fokuserer på at servicere borgerne. Jeg vil stå på skuldrene af min forgængers gode resultater med at øge EU-administrationens gennemsigtighed og effektivitet, og jeg vil sammen med de dygtige og dedikerede medarbejdere bringe ny energi og effektivitet til vores egen arbejdsplads.

Desuden er det mit mål at samarbejde med Europa-Parlamentet og proaktivt indgå i dialog med Kommissionen og de andre EU-institutioner på vegne af EU-borgernes rettigheder og interesser."

Ombudsmandens arbejde

Hvert år modtager Den Europæiske Ombudsmand ca. 2 500 klager fra borgere, virksomheder, foreninger, universiteter, kommuner og andre aktører. Institutionen påbegynder årligt mere end 450 undersøgelser, hvoraf mange omhandler mangel på gennemsigtighed, som fx afvisninger af begæring om aktindsigt. Andre sager omhandler problemer med EU-programmer og projekter, diskrimination eller interessekonflikter. Mere information om den nye europæiske ombudsmand findes på:

http://www.ombudsman.europa.eu/resources/otherdocument.faces/da/50735/html.bookmark

Den Europæiske Ombudsmand behandler klager over fejl og forsømmelser i EU's institutioner. Hvis man er statsborger i en af EU's medlemsstater eller har fast bopæl i en medlemsstat, kan man klage til Den Europæiske Ombudsmand. Virksomheder, foreninger og andre organer med hjemsted EU kan også klage til ombudsmanden. Mere information: http://www.ombudsman.europa.eu

Pressehenvendelser: Gundi Gadesmann, Vicekommunikationschef, tlf: +32 2 284 26 09,
Twitter @GundiGadesmann, @EUombudsman


Side Bar