Navigation path

Left navigation

Additional tools

P. Nikiforos Diamandouros

Evropský veřejný ochránce práv

Evropský veřejný ochránce práv

EO/13/14

30. září 2013

Emily O'Reilly začíná pracovat jako evropská veřejná ochránkyně práv

Po svém zvolení Evropským parlamentem v červenci Emily O'Reilly 1. října 2013 odstupuje z funkce irské veřejné ochránkyně práv a začíná působit jako evropská veřejná ochránkyně práv. Následuje tak P. Nikiforose Diamandourose, který odchází do důchodu po více jak deseti letech působení jako evropský veřejný ochránce práv.

Emily O'Reilly se ke své nové funkci vyjadřuje následovně: "Evropa čelí nejen hospodářské krizi, ale i krizi politické legitimity. Negativní myšlení a rozdíly rostou napříč Evropou, důvěra občanů v evropské instituce klesá a mnozí mají pocit, že jejich hlas nehraje roli. Z těchto důvodů je rok 2014 klíčovým pro Evropu a budoucnost Evropské unie. Jedním z mých proaktivních úkolů jako veřejná ochránkyně práv je zdůrazňovat obavy občanů a pomáhat překlenout propast mezi nimi a institucemi EU.

Dvacet let poté, co byl úřad Evropského veřejného ochránce práv zřízen Maastrichtskou smlouvou, je načase přehodnotit jeho zaměření ve snaze posílit jeho dopad a viditelnost. Všichni občané a obyvatelé Evropské unie musí mít k dispozici účinnou správu odpovídající na jejich potřeby. Budu stavět na výborných výsledcích mého předchůdce a činit správu Evropské unie transparentnější a efektivnější. Přitom budu spolupracovat se skvělým a oddaným personálem Evropského veřejného ochránce práv, aby úřad dostal nový impuls a efektivnost.

Dále chci spolupracovat s Evropským parlamentem a proaktivně pracovat s Evropskou komisí a dalšími institucemi EU ve jménu práv a zájmů občanů."

Práce Evropského veřejného ochránce práv

Každý rok Evropský veřejný ochránce práv obdrží kolem 2 500 stížností od občanů, obchodních společností, nevládních organizací, univerzit, obcí a dalších. Každý rok úřad zahájí více jak 450 šetření. Mnoho z nich je založeno na stížnostech týkajících se nedostatečné transparentnosti institucí EU včetně odmítnutí přístupu k dokumentům a k informacím. Další se týkají problémů s programy a projekty EU, diskriminace, nebo konfliktu zájmů ve správě EU. Více informací ohledně nové Evropské veřejné ochránkyně práv je k dispozici na této adrese: http://www.ombudsman.europa.eu/resources/otherdocument.faces/cs/50735/html.bookmark

Evropský veřejný ochránce práv vyšetřuje stížnosti na špatnou správu institucí a orgánů EU. Jakýkoli občan či obyvatel EU jako i obchodní společnost nebo sdružení v členském státě může podat stížnost k Evropskému veřejnému ochránci práv. Veřejný ochránce práv nabízí rychlý, pružný a bezplatný prostředek pro řešení problémů se správou EU. Pro více informací: http://www.ombudsman.europa.eu

Kontakt pro media: Ms Gundi Gadesmann, Zástupce vedoucího oddělení pro komunikaci,

tel.: +32 2 284 26 09, Twitter @GundiGadesmann, @EUombudsman


Side Bar