Navigation path

Left navigation

Additional tools

HU

Sajtóközlemény

ECA/14/08
Luxembourg, 2014. március 17.

Az Európai Számvevőszék szerint a jelentésekben szereplő, az uniós mezőgazdasági kiadások tagállami ellenőrzései alapján kapott eredmények nem megbízhatóak

Az Európai Számvevőszék ma közzétett jelentése megállapítja, hogy a mezőgazdasági kiadások tagállamok által végzett ellenőrzése alapján kapott és a Bizottságnak jelentett eredmények nem megbízhatóak. A Bizottság az ezekben a jelentésekben megadott információkat használja a fennmaradó hibaarányok becsléséhez, amelyeket a zárszámadási eljárás keretében bemutat az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Rasa Budbergytė, a jelentésért felelős számvevőszéki tag szerint:A tagállamok döntő szerepet játszanak abban, hogy az uniós agrártámogatások az EU jogszabályaival összhangban jussanak el a kedvezményezettekhez. A Bizottságnak tehát megbízható adatokat kell kapnia ellenőrzéseik eredményéről, hogy ennek alapján pontosabb becslést készíthessen a kifizetésekben felmerülő szabálytalanságok hatásáról”.

A közös agrárpolitika (KAP) végrehajtásáért az Európai Bizottság a tagállamokkal közösen felel. Az uniós termelők számára nyújtott támogatás kezelését és kifizetését a tagállami vagy regionális kifizető ügynökségek végzik, akik a Bizottságnak tartoznak beszámolással. A kifizető ügynökségek éves beszámolóit és az ezen ügynökségek által létrehozott kontrollrendszerek minőségét a Bizottság felé a tagállamok által kijelölt független igazoló szervek tanúsítják.

A termelők által benyújtott támogatási kérelmek jogosultságának ellenőrzése érdekében a kifizető ügynökségek vizsgálatokat végeznek. A kérelmezők egy része esetében helyszíni ellenőrzéseket is folytatnak. Az ezen ellenőrzések során feltárt hibák esetén csökkentik a kérelmezőknek kifizethető támogatás összegét. A tagállamok ezen ellenőrzések eredményeiről évente statisztikai jelentésekben számolnak be a Bizottságnak. A tagállamok statisztikai jelentései alapján a Bizottság becslést készít a fennmaradó hibaarányról, amely a teljesített kifizetésekben az összes ellenőrzés lefolytatását követően fennmaradó szabálytalanságok pénzügyi hatását az összes kifizetéshez képest vett százalékos arányként jelzi.

A Számvevőszék megállapította, hogy a tagállamok statisztikai jelentései nem megbízhatóak egyrészt az összeállítással kapcsolatos hibák miatt, másrészt abból adódóan, hogy az adminisztratív és a helyszíni ellenőrzési rendszerek csak részben hatásosan tárják fel a szabálytalan kiadásokat. Ezenkívül az igazoló szervek munkája sem a helyszíni ellenőrzések megfelelőségével, sem a statisztikai jelentések megbízhatóságával kapcsolatban nem nyújt kellő bizonyosságot. Végezetül a Számvevőszék véleménye szerint a jelentésekből eredő hibaarányok Bizottság általi kiigazításai statisztikailag nem érvényesek.

A szerkesztők figyelmébe:

Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós költségvetési területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések eredményeiről számolnak be.

A 18/2013. sz. különjelentés, amelynek címe: „Megbízhatóak-e a mezőgazdasági kiadások tagállami ellenőrzése alapján kapott eredmények?” megvizsgálta a tagállamok által végzett adminisztratív és helyszíni ellenőrzések eredményét bemutató statisztikai jelentések megbízhatóságát, valamint azt, hogy e jelentések alapján a fennmaradó hibaarány bizottsági kiszámítása statisztikailag érvényes-e.

A Számvevőszék e vizsgálata és korábbi ellenőrzései, valamint a Bizottság saját ellenőrzései alapján elmondható, hogy az alkalmazott adminisztratív és helyszíni ellenőrzési rendszerek csak részben hatásosak, ami ezáltal nagymértékben csökkenti a tagállamok által a Bizottságnak nyújtott információk megbízhatóságát.

A Bizottság a statisztikai jelentések összeállításához iránymutatásokat bocsát ki. A számvevőszéki ellenőrzés azonban rámutatott, hogy ezeket az iránymutatásokat nem minden esetben alkalmazzák megfelelően. A kifizető ügynökségek többsége a Bizottságnak történő benyújtás előtt nem győződik meg a jelentések pontosságáról.

A Számvevőszék megállapította továbbá, hogy az igazoló szervek által jelenleg végzett munka sem a helyszíni ellenőrzések megfelelőségével, sem a statisztikai jelentések megbízhatóságával kapcsolatban nem nyújt elegendő bizonyosságot. A tagállami statisztikák korlátozott bizottsági felülvizsgálata miatt sem biztosított azok megbízhatósága.

Az e jelentésben részletesen kifejtett hiányosságok miatt a Bizottság rendelkezésére álló információk nem nyújtanak megbízható alapot a fennmaradó hibaarány becsléséhez. Továbbá a statisztikai jelentésekből eredő hibaarányok Bizottság általi kiigazításai statisztikailag nem érvényesek, így a kapott fennmaradó hibaarány sem az.

Megállapításai alapján a Számvevőszék a következő ajánlásokat tette:

  • a kifizető ügynökségek az adminisztratív és helyszíni ellenőrzéseket végezzék nagyobb szigorral, és javítsák a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer adatbázisainak minőségét;

  • pontosítsák a megfelelő kontrollrendszerek alkalmazására és a statisztikai jelentések összeállítására vonatkozó bizottsági iránymutatásokat, és szigorúbban felügyeljék azok alkalmazását;

  • a tesztelt helyszíni ellenőrzésekből vett minták méretének növelése, az ellenőrzések megismétlésének előírása és a statisztikai jelentések összeállításának szigorúbb ellenőrzése érdekében módosítsák az igazoló szerveknek szóló bizottsági iránymutatásokat;

  • a Bizottság vizsgálja felül a kifizető ügynökségek jelenlegi beszámolási rendszerét, hogy a legmegfelelőbb időben teljes körű és releváns információkat kapjon, amelyeket felhasználhat a zárszámadási eljárásban. A Bizottság továbbá növelje a tagállami statisztikai jelentések dokumentumalapú, illetve helyszíni ellenőrzéseinek hatásosságát;

  • a Bizottság tegye meg az ahhoz szükséges lépéseket, hogy a kifizető ügynökségek munkája és az igazoló szervek kibővített szerepe alapján a kifizetések szabálytalanságaira vonatkozóan statisztikailag érvényes becsléseket adhasson, feltéve, hogy az említett szervek munkájában kellő javulás következik be.


Side Bar