Navigation path

Left navigation

Additional tools

HU

Sajtóközlemény

ECA/14/08
Luxembourg, 2014. március 17.

Az Európai Számvevőszék szerint a jelentésekben szereplő, az uniós mezőgazdasági kiadások tagállami ellenőrzései alapján kapott eredmények nem megbízhatóak

Az Európai Számvevőszék ma közzétett jelentése megállapítja, hogy a mezőgazdasági kiadások tagállamok által végzett ellenőrzése alapján kapott és a Bizottságnak jelentett eredmények nem megbízhatóak. A Bizottság az ezekben a jelentésekben megadott információkat használja a fennmaradó hibaarányok becsléséhez, amelyeket a zárszámadási eljárás keretében bemutat az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Rasa Budbergytė, a jelentésért felelős számvevőszéki tag szerint:A tagállamok döntő szerepet játszanak abban, hogy az uniós agrártámogatások az EU jogszabályaival összhangban jussanak el a kedvezményezettekhez. A Bizottságnak tehát megbízható adatokat kell kapnia ellenőrzéseik eredményéről, hogy ennek alapján pontosabb becslést készíthessen a kifizetésekben felmerülő szabálytalanságok hatásáról”.

A közös agrárpolitika (KAP) végrehajtásáért az Európai Bizottság a tagállamokkal közösen felel. Az uniós termelők számára nyújtott támogatás kezelését és kifizetését a tagállami vagy regionális kifizető ügynökségek végzik, akik a Bizottságnak tartoznak beszámolással. A kifizető ügynökségek éves beszámolóit és az ezen ügynökségek által létrehozott kontrollrendszerek minőségét a Bizottság felé a tagállamok által kijelölt független igazoló szervek tanúsítják.

A termelők által benyújtott támogatási kérelmek jogosultságának ellenőrzése érdekében a kifizető ügynökségek vizsgálatokat végeznek. A kérelmezők egy része esetében helyszíni ellenőrzéseket is folytatnak. Az ezen ellenőrzések során feltárt hibák esetén csökkentik a kérelmezőknek kifizethető támogatás összegét. A tagállamok ezen ellenőrzések eredményeiről évente statisztikai jelentésekben számolnak be a Bizottságnak. A tagállamok statisztikai jelentései alapján a Bizottság becslést készít a fennmaradó hibaarányról, amely a teljesített kifizetésekben az összes ellenőrzés lefolytatását követően fennmaradó szabálytalanságok pénzügyi hatását az összes kifizetéshez képest vett százalékos arányként jelzi.

A Számvevőszék megállapította, hogy a tagállamok statisztikai jelentései nem megbízhatóak egyrészt az összeállítással kapcsolatos hibák miatt, másrészt abból adódóan, hogy az adminisztratív és a helyszíni ellenőrzési rendszerek csak részben hatásosan tárják fel a szabálytalan kiadásokat. Ezenkívül az igazoló szervek munkája sem a helyszíni ellenőrzések megfelelőségével, sem a statisztikai jelentések megbízhatóságával kapcsolatban nem nyújt kellő bizonyosságot. Végezetül a Számvevőszék véleménye szerint a jelentésekből eredő hibaarányok Bizottság általi kiigazításai statisztikailag nem érvényesek.

A szerkesztők figyelmébe:

Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós költségvetési területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések eredményeiről számolnak be.

A 18/2013. sz. különjelentés, amelynek címe: „Megbízhatóak-e a mezőgazdasági kiadások tagállami ellenőrzése alapján kapott eredmények?” megvizsgálta a tagállamok által végzett adminisztratív és helyszíni ellenőrzések eredményét bemutató statisztikai jelentések megbízhatóságát, valamint azt, hogy e jelentések alapján a fennmaradó hibaarány bizottsági kiszámítása statisztikailag érvényes-e.

A Számvevőszék e vizsgálata és korábbi ellenőrzései, valamint a Bizottság saját ellenőrzései alapján elmondható, hogy az alkalmazott adminisztratív és helyszíni ellenőrzési rendszerek csak részben hatásosak, ami ezáltal nagymértékben csökkenti a tagállamok által a Bizottságnak nyújtott információk megbízhatóságát.

A Bizottság a statisztikai jelentések összeállításához iránymutatásokat bocsát ki. A számvevőszéki ellenőrzés azonban rámutatott, hogy ezeket az iránymutatásokat nem minden esetben alkalmazzák megfelelően. A kifizető ügynökségek többsége a Bizottságnak történő benyújtás előtt nem győződik meg a jelentések pontosságáról.

A Számvevőszék megállapította továbbá, hogy az igazoló szervek által jelenleg végzett munka sem a helyszíni ellenőrzések megfelelőségével, sem a statisztikai jelentések megbízhatóságával kapcsolatban nem nyújt elegendő bizonyosságot. A tagállami statisztikák korlátozott bizottsági felülvizsgálata miatt sem biztosított azok megbízhatósága.

Az e jelentésben részletesen kifejtett hiányosságok miatt a Bizottság rendelkezésére álló információk nem nyújtanak megbízható alapot a fennmaradó hibaarány becsléséhez. Továbbá a statisztikai jelentésekből eredő hibaarányok Bizottság általi kiigazításai statisztikailag nem érvényesek, így a kapott fennmaradó hibaarány sem az.

Megállapításai alapján a Számvevőszék a következő ajánlásokat tette:

  • a kifizető ügynökségek az adminisztratív és helyszíni ellenőrzéseket végezzék nagyobb szigorral, és javítsák a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer adatbázisainak minőségét;

  • pontosítsák a megfelelő kontrollrendszerek alkalmazására és a statisztikai jelentések összeállítására vonatkozó bizottsági iránymutatásokat, és szigorúbban felügyeljék azok alkalmazását;

  • a tesztelt helyszíni ellenőrzésekből vett minták méretének növelése, az ellenőrzések megismétlésének előírása és a statisztikai jelentések összeállításának szigorúbb ellenőrzése érdekében módosítsák az igazoló szerveknek szóló bizottsági iránymutatásokat;

  • a Bizottság vizsgálja felül a kifizető ügynökségek jelenlegi beszámolási rendszerét, hogy a legmegfelelőbb időben teljes körű és releváns információkat kapjon, amelyeket felhasználhat a zárszámadási eljárásban. A Bizottság továbbá növelje a tagállami statisztikai jelentések dokumentumalapú, illetve helyszíni ellenőrzéseinek hatásosságát;

  • a Bizottság tegye meg az ahhoz szükséges lépéseket, hogy a kifizető ügynökségek munkája és az igazoló szervek kibővített szerepe alapján a kifizetések szabálytalanságaira vonatkozóan statisztikailag érvényes becsléseket adhasson, feltéve, hogy az említett szervek munkájában kellő javulás következik be.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website