Navigation path

Left navigation

Additional tools

SL

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE SPOROČILO ZA MEDIJE

Luxembourg, 3. marec 2014

ECA/14/07

Nova člana Evropskega računskega sodišča

prevzela funkcijo

Svet Evropske unije je na podlagi predlogov držav članic in po posvetovanju z Evropskim parlamentom imenoval nova člana Evropskega računskega sodišča, ki sta prevzela funkcijo 1. marca 2014:

  • Klaus-Heiner Lehne (Nemčija) in

  • Oskar Herics (Avstrija).

Mandat traja šest let in je obnovljiv.

Kolegij revizorjev EU se bo sestal v novi sestavi, da določi senate, v katere bosta spadala nova člana, in njune naloge. Nova organizacijska shema, fotografiji in življenjepisa novih članov bodo kmalu objavljeni na spletišču Sodišča www.eca.europa.eu.

Kontaktna oseba:

Aidas Palubinskas

Predstavnik za stike z javnostmi Evropskega računskega sodišča

Telefon: +352 4398 45410 Prenosni telefon: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar