Navigation path

Left navigation

Additional tools

SK

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV TLAČOVÁ SPRÁVA

Luxemburg 3. marca 2014

ECA/14/07

Noví členovia Európskeho dvora audítorov

sa ujímajú svojich úloh

Rada Európskej únie vymenovala na základe nominácií príslušných členských štátov a po konzultácii s Európskym parlamentom dvoch nových členov Európskeho dvora audítorov, ktorí sa ujali svojich úloh 1. marca 2014 na šesťročné obnoviteľné funkčné obdobie:

  • Klaus-Heiner Lehne (Nemecko)

  • Oskar Herics (Rakúsko)

Kolégium audítorov EÚ zasadne v novej zostave, aby sa dohodlo na tom, do ktorých komôr budú zaradení noví členovia, ako aj na ich konkrétnych úlohách. Nová organizačná štruktúra, jednotlivé fotografie a životopisy nových členov budú čoskoro k dispozícii na internetovej stránke Dvora audítorov www.eca.europa.eu.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

pracovník tlačového oddelenia Európskeho dvora audítorov

Tel: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar