Navigation path

Left navigation

Additional tools

PL

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY KOMUNIKAT PRASOWY

Luksemburg, dnia 3 marca 2014 r.

ECA/14/07

Nowi członkowie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

podejmują swoje obowiązki

W następstwie nominacji przez państwa członkowskie Rada Unii Europejskiej – po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego – mianowała dwóch nowych członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na odnawialną sześcioletnią kadencję, która rozpoczęła się 1 marca 2014 r. Są to:

  • Klaus-Heiner Lehne (Niemcy),

  • Oskar Herics (Austria).

Kolegium kontrolerów UE spotka się w nowym składzie, aby ustalić, do których izb przypisani zostaną nowi członkowie, oraz określić szczegółowy zakres ich obowiązków. Nowy schemat organizacyjny, zdjęcia oraz życiorysy nowych członków zostaną zamieszczone wkrótce na stronach Trybunału www.eca.europa.eu.

Kontakt:

Pan Aidas Palubinskas

Urzędnik ds. kontaktów z prasą

Tel.: +352 4398-45410 Tel. kom.: +352 621552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar