Navigation path

Left navigation

Additional tools

LV

Eiropas Revīzijas palāta PRESes relīze

Luksemburgā, 2014. gada 3. martā

ECA/14/07

Eiropas Revīzijas palātas jaunie locekļi

sāk pildīt savus amata pienākumus

Apspriedusies ar Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padome ir iecēlusi divus jaunus Eiropas Revīzijas palātas locekļus, kurus bija izvirzījušas dalībvalstis. Jaunie locekļi sāk darbu 2014. gada 1. martā. Viņu amata pilnvaru termiņš ir seši gadi. Šo termiņu var pagarināt. Jaunie Revīzijas palātas locekļi ir

  • Klaus-Heiner Lehne (Vācija),

  • Oskar Herics (Austrija).

ES revidentu kolēģija jaunajā sastāvā sanāks kopā, lai noteiktu apakšpalātas, kurās jaunie locekļi tiks iecelti, kā arī viņu konkrētos pienākumus. Jauna organizācijas struktūra, jauno locekļu fotogrāfijas un dzīvesgājumi (CV) drīz būs pieejami Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu.

Eiropas Revīzijas palātas preses sekretāra kontaktinformācija:

Aidas Palubinskas

Tālr.: +352 4398 45410 Mobilais tālr.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris: @EUAuditorsECA


Side Bar