Navigation path

Left navigation

Additional tools

LT

EUROPOS AUDITO RŪMAI PRANEŠIMAS SPAUDAI

Liuksemburgas, 2014 m. kovo 3 d.

ECA/14/07

Pradeda eiti pareigas

nauji Europos Audito Rūmų nariai

Europos Sąjungos Taryba, atsižvelgdama į atitinkamų valstybių narių pateiktas kandidatūras ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, paskyrė du naujus Europos Audito Rūmų narius. 2014 m. kovo 1 d. pareigas šešerių metų laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas, pradėjo eiti šie nariai:

  • Klaus-Heiner Lehne (Vokietija)

  • Oskar Herics (Austrija)

Naujos sudėties ES auditorių Kolegija susirinks, kad nuspręstų, kokioms kolegijoms naujieji nariai bus priskirti, ir nustatys jų konkrečias pareigas. Nauja organizacinė struktūra, naujųjų narių gyvenimo aprašymai ir nuotraukos bus greitai paskelbti Audito Rūmų interneto svetainėje www.eca.europa.eu.

Kontaktai:

Aidas Palubinskas

Europos Audito Rūmų atstovas spaudai

Tel. +352 4398 45410 Mob. tel. +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar