Navigation path

Left navigation

Additional tools

HR

EUROPSKI REVIZORSKI SUD PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Luxembourg, 3. ožujka 2014. godine

ECA/14/07

Novi članovi Europskog revizorskog suda

preuzeli svoje dužnosti

Na temelju prijedloga njihovih država članica te nakon savjetovanja s Europskim parlamentom, Vijeće Europske unije imenovalo je dva nova člana Europskog revizorskog suda (ECA). Svoje su dužnosti preuzeli 1. ožujka 2014. godine na obnovljivi mandat od šest godina:

  • Klaus-Heiner Lehne (Njemačka)

  • Oskar Herics (Austrija)

Kolegij revizora EU-a okupit će se u svom novom sastavu kako bi utvrdili kojim će vijećima dodijeliti nove članove te koje su njihove posebne dužnosti. Nova organizacijska shema, pojedinačne fotografije i životopisi novih članova ubrzo će biti dostupni na stranici Suda www.eca.europa.eu.

Osoba za kontakt:

Aidas Palubinskas

Službenik za odnose s medijima Europskog revizorskog suda

Tel.: +352 4398 45410 Mob.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar