Navigation path

Left navigation

Additional tools

ET

EUROOPA KONTROLLIKODA PRESSITEADE

Luxembourg, 3. märts 2014

ECA/14/07

Euroopa Kontrollikoja uued liikmed asuvad oma ülesandeid täitma

Pärast asjaomaste liikmesriikide poolt kandidaatide esitamist ning pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga, nimetas Euroopa Liidu Nõukogu ametisse kaks uut Euroopa Kontrollikoja liiget, kes asusid oma ülesandeid täitma 1. märtsil 2014 (liikmete ametiaeg kestab kuus aastat ja seda on võimalik pikendada):

  • Klaus-Heiner Lehne (Saksamaa)

  • Oskar Herics (Austria)

ELi audiitorite kolleegiumi uus koosseis tuleb kokku, et otsustada, millistesse auditikodadesse uued liikmed määratakse ning mis saavad olema nende konkreetsed ülesanded. Uus asutuse struktuur, liikmete fotod ja elulookirjeldused tehakse peatselt kättesaadavaks kontrollikoja veebisaidil www.eca.europa.eu.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Euroopa Kontrollikoja pressiametnik

Tavatelefon: +352 4398 45410 Mobiiltelefon: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar