Navigation path

Left navigation

Additional tools

DA

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET PRESSEMEDDELELSE

Luxembourg, den 3. marts 2014

ECA/14/07

Nye medlemmer af Den Europæiske Revisionsret

tiltræder tjenesten

Efter indstilling fra de respektive medlemsstater har Rådet for Den Europæiske Union efter høring af Europa-Parlamentet udnævnt to nye medlemmer af Den Europæiske Revisionsret. De tiltrådte den 1. marts 2014 tjenesten for en seksårs tjenesteperiode, som kan fornyes:

  • Klaus-Heiner Lehne (Tyskland)

  • Oskar Herics (Østrig)

Kollegiet af EU’s revisorer i dets nye sammensætning vil træde sammen for at afgøre, hvilke afdelinger de nye medlemmer skal tilknyttes, og hvad deres specifikke opgaver skal være. Der vil om kort tid være adgang til en ny organisationsplan, individuelle fotos og de nye medlemmers CV på Rettens websted www.eca.europa.eu.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pressesekretær - Den Europæiske Revisionsret

Kontor: +352 4398-45410 Mobil: +352 621 55 22 24

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar