Navigation path

Left navigation

Additional tools

CS

Evropský účetní dvůr tIsková zpráva

Lucemburk 3. března 2014

ECA/14/07

Noví členové Evropského účetního dvora

se ujímají svých funkcí

Na základě nominace členskými státy a po konzultaci s Evropským parlamentem jmenovala Rada Evropské unie dva nové členy Evropského účetního dvora (EÚD). Tito dva členové se ujali svých funkcí 1. března 2014 na obnovitelné funkční období šesti let:

  • Klaus-Heiner Lehne (Německo)

  • Oskar Herics (Rakousko)

Kolegium tohoto kontrolního orgánu EU se nyní sejde v novém složení, aby určilo senáty, do nichž budou noví členové přiděleni, a jejich konkrétní povinnosti. Nové organizační schéma a fotografie a životopisy jednotlivých nových členů budou brzy k dispozici na internetové stránce Účetního dvora www.eca.europa.eu.

Kontaktní osoba:

Aidas Palubinskas

tiskový mluvčí Evropského účetního dvora

Pevná linka: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar