Navigation path

Left navigation

Additional tools

BG

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

Люксембург, 3 март 2014 г.

ECA/14/07

Встъпване в длъжност

на нови членове на Европейската сметна палата

След получените от съответните държави членки номинации и след консултация с Европейския парламент, Съветът на Европейския съюз назначи двама нови членове на Европейската сметна палата (ЕСП). Те встъпиха в длъжност на 1 март 2014 г. за мандат от шест години, който може да бъде подновяван:

  • Клаус-Хайнер Лене (Klaus-Heiner Lehne) (Германия)

  • Оскар Херикс (Oskar Herics) (Австрия)

Колегиалният орган, включващ новите членове на ЕСП, ще се събере на заседание, за да определи в кои одитни състави ще бъдат назначени новите членове и какви ще бъдат конкретните им задължения. Новата органиграма на Сметната палата, снимките и автобиографиите на новите членове ще бъдат публикувани скоро на уебсайта на ЕСП www.eca.europa.eu.

За контакти:

Aidas Palubinskas

Служител в пресслужбата на Европейска сметна палата

Служебен тел.: +352 4398 45410 Мобилен тел.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar