Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

Sajtóközlemény

ECA/14/06

Luxembourg, 2014. március 4.

Az Európai Számvevőszék szerint az Európai Bizottság megfelelően hasznosítja az ellenőrzési ajánlásokat

Ma közzétett jelentésében az Európai Számvevőszék megállapítja, hogy az Európai Bizottság megfelelően hasznosítja a Számvevőszék ajánlásait, és túlnyomó többségüket végre is hajtja, hozzájárulva ezzel a pénzügyi gazdálkodás javításához az uniós költségvetés számos területén.

„A Számvevőszék többletértéket teremt azáltal, hogy szakértelme révén megleli a pénzügyi irányítás javításának módjait” – jelentette ki Henrik Otbo, a jelentésért felelős számvevőszéki tag.„Ha az Európai Bizottság megfogadja tanácsainkat és végrehajtja javaslatainkat, akkor a Számvevőszék eleget tesz küldetésének, vagyis elősegíti az Unió jobb működését.”

Az Európai Számvevőszék különjelentéseinek hasznosulásáról szóló 2012-es (19/2013 sz.) jelentés azt mérte fel, hogy a Bizottság megfelelően hasznosítja-e a Számvevőszék különjelentéseiben tett ellenőrzési ajánlásokat. Az értékelés egy olyan mintát vizsgált, amely a 2006 és 2010 közötti időszak tíz különjelentéséből 62 ajánlást foglalt magában. A Számvevőszék megvizsgálta az erre a 62 ajánlásra válaszul tett bizottsági intézkedéseket, és megállapította, hogy az ajánlások 83%-át vagy maradéktalanul, vagy a legtöbb tekintetben megvalósították, 12%-uk néhány tekintetben valósult meg, 5% pedig egyáltalán nem. A vizsgálat azt is kimutatta, hogy a Bizottság az ajánlások hasznosítására irányuló intézkedéseire nézve megfelelő útmutatókkal és eljárásokkal rendelkezik.

Az ellenőrzési jelentések hasznosulásvizsgálata a nemzetközi ellenőrzési standardok szerint az utolsó szakasz a teljesítmény-ellenőrzés tervezésből, végrehajtásból és hasznosulásvizsgálatból álló ciklusában.

A szerkesztők figyelmébe:

Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós költségvetési területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések – gyakran teljesítmény-ellenőrzések – eredményeiről számolnak be.

A nemzetközi könyvvizsgálati standardoknak megfelelően az ellenőrzési jelentések hasznosulásvizsgálata a tervezésből, végrehajtásból és hasznosulásvizsgálatból álló teljesítmény-ellenőrzési ciklus utolsó szakasza. A számvevőszéki teljesítmény-ellenőrzési jelentések hasznosulásvizsgálata az elszámoltathatósági ciklus elengedhetetlen eleme, amely ösztönzi a Bizottságot, hogy eredményesen megvalósítsa a jelentésekben szereplő ajánlásokat.

Az Európai Számvevőszék különjelentéseinek hasznosulásáról szóló 2012-es jelentés azt mérte fel, hogy a Bizottság megfelelően hasznosítja-e a Számvevőszék különjelentéseiben tett ellenőrzési ajánlásokat. Ezt a kérdést két alkérdésre bontottuk: Megfelelő iránymutatásokat és eljárásokat léptetett-e életbe a Bizottság az ajánlások hasznosítására irányuló intézkedésekre nézve? Megfelelő és megbízható vezetői információkkal rendelkezik-e a Bizottság az ellenőrzési ajánlásokról és megvalósításuk helyzetéről?

A Számvevőszék egy olyan mintára vonatkozóan vizsgálta a bizottsági hasznosulást, amely a 2006 és 2010 közötti időszak tíz számvevőszéki különjelentéséből 62 ajánlást foglalt magában. E minta tekintetében a Számvevőszék kiértékelte az ajánlások megvalósításának jelenlegi állását, valamint a Bizottság saját vezetői információit ezeknek az ajánlásoknak az állapotáról. A Számvevőszék áttekintette továbbá a főigazgatóságok vonatkozó eljárásait, illetve a releváns kézikönyveket, útmutatókat, terveket és közzétett jelentéseket, különösen a RAD (Recommendations, Actions, Discharge: „Ajánlások, intézkedések, zárszámadás”) alkalmazásra vonatkozóakat. A RAD informatikai eszközzel a Bizottság figyelemmel kíséri azt, hogy a Bizottság hogyan jár el a Számvevőszék ellenőrzési ajánlásai nyomán, valamint a zárszámadás elfogadásáért felelős hatóságnak a zárszámadási eljárás keretében tett kérései nyomán.

Vizsgálata alapján a Számvevőszék megállapítja, hogy a Bizottság megfelelően hasznosítja a Számvevőszék ajánlásait. Az ajánlásokból vett minta vizsgálata ugyanis azt mutatta, hogy a Bizottság az esetek 83%-ában – vagy maradéktalanul, vagy a legtöbb tekintetben – megvalósította a Számvevőszék ajánlásait, ami az uniós költségvetés számos területén hozzájárult a pénzgazdálkodás javulásához. Megállapítást nyert az is, hogy a Bizottság az ajánlások hasznosítására irányuló intézkedéseire nézve megfelelő útmutatókkal és eljárásokkal rendelkezik.

A különjelentéseiben foglalt ellenőrzési ajánlások megvalósításának jó példájaként a Számvevőszék külön kiemelte a teljesítményről szóló megbízható információ monitoringjának javulását. Számos vizsgált területen volt megfigyelhető előrelépés. Először: a 2014–2020-as programozási időszak tekintetében a Kohéziós Alapra vonatkozó rendelettervezet ugyan alapvetően továbbra is inputalapúnak mondható, egyes rendelkezései – pl. az outputmutatókat és az elvárt eredményeket illetően – mégis egy eredményorientáltabb megközelítés felé mutatnak (kohézió). Másodszor: az uniós zöldség- és gyümölcstermelési támogatási programot illetően a Bizottságtól származó új iránymutatásoknak, sablonoknak és szoftvereknek köszönhetően javult a tagállami adatgyűjtés (mezőgazdaság). Végül: javulás volt megfigyelhető az indiai-óceáni szökőárt követő rehabilitációs program végrehajtóinak beszámolásában, monitoringjában és kommunikációjában is (külső fellépések).

További példák a különjelentés teljes szövegében olvashatóak 23 uniós nyelven: eca.europa.eu.

A Számvevőszék korábban a 19/2012. sz. különjelentésében vizsgálta ajánlásainak hasznosulását. Lásd:http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_19/SR12_19_HU.PDF


Side Bar