Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

SPOROČILO ZA JAVNOST

ECA/14/05

Luxembourg, 23. januar 2014

Vítor Manuel da Silva Caldeira ponovno izvoljen za predsednika Evropskega računskega sodišča

28 članov Evropskega računskega sodišča je danes za predsednika Sodišča ponovno izvolilo g. Vítorja da Silvo Caldeiro, za katerega bo to tretji triletni mandat. Predsednik nadzira delo Sodišča in zastopa institucijo v zunanjih odnosih.

G. Vítor Manuel da Silva Caldeira je Portugalec. Član Evropskega računskega sodišča je postal marca 2000. Januarja 2008 je bil izvoljen za 10. predsednika te institucije. Med svojim prvim mandatom je nadzoroval reformi strukture Sodišča in sistema odločanja, s katerima so bili uvedeni senati. S tema reformama je bilo racionalizirano upravljanje Sodišča, ki je postalo učinkovitejše in sposobno kar najuspešneje uporabljati svoje vire. Med drugim mandatom je vodil revizorje EU v obdobju, ko so zaradi finančne krize in nujne potrebe po zagotavljanju boljšega poslovodenja sredstev EU mnenja Sodišča o finančni zakonodaji, ki se je sprejemala, ter revizije računovodskih izkazov in smotrnosti poslovanja postali še pomembnejši.

Preden je postal predsednik, je bil g. da Silva Caldeira doajen skupine CEAD, ki je bila odgovorna za koordinacijo, vrednotenje, zanesljivost, razvoj in komuniciranje. Od januarja 2002 do marca 2006 je bil kot član Sodišča odgovoren za izjavo Sodišča o zanesljivosti, ki je jedro letnega poročila Evropskega računskega sodišča in s katero Evropski parlament utemeljuje svoj postopek razrešnice za proračun EU.

Preden je postal član Sodišča, je imel g. da Silva Caldeira različne visoke položaje v portugalski državni upravi na področju revizije in finančnega nadzora. Podroben življenjepis najdete na CV http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CV_CALDEIRA/CV_CALDEIRA_SL.PDF.

Za več podrobnosti o postopku imenovanja glejte oddelek 5 izvedbenih pravil poslovnika Evropskega računskega sodišča (http://www.eca.europa.eu/sl/Pages/LegalFramework.aspx).


Side Bar