Navigation path

Left navigation

Additional tools


CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

ECA/14/05

Luxemburg, 23 ianuarie 2014

Domnul Vítor Manuel da Silva Caldeira a fost reales în funcția de președinte al Curții de Conturi Europene

Cei 28 de membri ai Curții de Conturi Europene l-au reales astăzi pe domnul Vítor da Silva Caldeira în funcția de președinte al Curții, pentru un al treilea mandat de trei ani. Președintele supraveghează desfășurarea activității Curții și reprezintă instituția în relațiile externe ale acesteia.

Domnul Vítor Manuel da Silva Caldeira este de naționalitate portugheză și a devenit membru al Curții de Conturi Europene în martie 2000. Domnia sa a devenit cel de al zecelea președinte al instituției în ianuarie 2008. În cursul primului său mandat, domnul da Silva Caldeira a supravegheat reforma structurii Curții și a mecanismului decizional al acesteia prin introducerea unui sistem bazat pe camere. Aceste reforme au raționalizat modul în care este gestionată Curtea, eficientizând activitatea instituției și permițându-i să își utilizeze resursele în cel mai eficace mod posibil. În cursul celui de al doilea mandat, domnia sa a coordonat activitatea auditorului extern al UE într-o perioadă în care avizele Curții cu privire la legislația financiară în curs de adoptare, precum și auditurile sale financiare și auditurile performanței au dobândit o importanță și mai mare în contextul crizei financiare și al necesității urgente de a contribui la îmbunătățirea gestionării fondurilor UE.

Înainte de a deveni președintele Curții, domnul da Silva Caldeira a deținut funcția de decan al grupului CEAD din cadrul Curții, care era responsabil de activitățile de coordonare, evaluare, asigurare, dezvoltare și comunicare. Între ianuarie 2002 și martie 2006, domnia sa a fost membrul responsabil de declarația de asigurare prezentată de Curte. Aceasta se află la baza raportului anual al Curții de Conturi Europene și este utilizată de Parlamentul European în cadrul procedurii de descărcare de gestiune pentru execuția bugetului UE.

Înainte de a se alătura Curții, domnul da Silva Caldeira a deținut diferite funcții de conducere în cadrul administrației naționale portugheze, în domenii legate de audit și de controlul financiar. Un curriculum vitae detaliat poate fi consultat la următoarea adresă CV http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CV_CALDEIRA/CV_CALDEIRA_RO.PDF.

Pentru mai multe detalii privind procedura de desemnare a președintelui, a se vedea secțiunea 5 din Normele de aplicare a Regulamentului de procedură al Curții de Conturi (http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/IMPLEMENTING_RULES_2010/IMPLEMENTING_RULES_2010_RO.PDF).


Side Bar