Navigation path

Left navigation

Additional tools


EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

PRESES RELĪZE

ECA/14/05

Luksemburgā, 2014. gada 23. janvārī

Vítor Manuel da Silva Caldeira atkārtoti ievēlēts par Eiropas Revīzijas palātas priekšsēdētāju

Eiropas Revīzijas palātas 28 locekļi šodien atkārtoti ievēlēja Vitoru Manuelu da Silvu Kaldeiru par Revīzijas palātas priekšsēdētāju uz trešo triju gadu termiņu. Priekšsēdētājs pārrauga Palātas darbu un pārstāv iestādi ārējās attiecībās.

V. Kaldeira ir portugālis, viņš kļuva par Eiropas Revīzijas palātas locekli 2000. gada martā. 2008. gada janvārī V. Kaldeiru ievēlēja par iestādes desmito priekšsēdētāju. Amata pilnvaru pirmajā termiņā viņš pārraudzīja Palātas struktūras un lēmumpieņemšanas reformu, ar kuru ieviesa apakšpalātu sistēmu. Šī reforma racionalizēja Palātas pārvaldību, padarot to efektīvāku un spējīgu vislietderīgāk izmantot resursus. Otrajā amata pilnvaru termiņā V. Kaldeira vadīja ES revidentus laikā, kad Palātas atzinumi par vēl nepieņemtajiem tiesību aktiem finanšu jomā, kā arī tās finanšu un lietderības revīzijas ieguva vēl lielāku nozīmi finanšu krīzes dēļ un tāpēc, ka steidzami bija jāpalīdz nodrošināt ES līdzekļu labāku pārvaldību.

Pirms V. Kaldeira kļuva par Revīzijas palātas priekšsēdētāju, viņš bija CEAD grupas vecākais loceklis. Šī grupa bija atbildīga par koordinēšanu, vērtēšanu, kvalitātes nodrošināšanu, attīstību un komunikāciju. No 2002. gada janvāra līdz 2006. gada martam V. Kaldeira bija atbildīgais loceklis par Palātas ticamības deklarāciju, kura veido Eiropas Revīzijas palātas gada pārskata pamatu un uz kuru Eiropas Parlaments paļaujas ES budžeta apstiprināšanas procedūrā.

Pirms darba Revīzijas palātā V. Kaldeira ieņēma dažādus vadošus amatus Portugāles valsts pārvaldē saistībā ar revīziju un finanšu kontroli. Izvērstu dzīves gājuma aprakstu, lūdzu, skatieties pievienotajā saitē CV http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CV_CALDEIRA/CV_CALDEIRA_LV.PDF.

Ar izvērstāku iecelšanas procedūru var iepazīties http://www.eca.europa.eu/lv/Pages/LegalFramework.aspx 5. iedaļā (http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/14550736.PDF).


Side Bar