Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPOS AUDITO RŪMAI

PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECA/14/05

Liuksemburgas, 2014 m. sausio 23 d.

Vítor Manuel da Silva Caldeira perrinktas Europos Audito Rūmų pirmininku

Šiandien 28 Europos Audito Rūmų nariai Vítor Manuel da Silva Caldeira perrinko Audito Rūmų pirmininku trečiajai trejų metų kadencijai. Pirmininkas prižiūri Audito Rūmų darbo rezultatus ir atstovauja institucijai palaikant jos išorės santykius.

Vítor Manuel da Silva Caldeira yra portugalas. 2000 m. kovo mėn. jis tapo Europos Audito Rūmų nariu. 2008 m. sausio mėn. jis buvo išrinktas dešimtuoju Audito Rūmų pirmininku. Pirmosios kadencijos metu jis prižiūrėjo Audito Rūmų struktūros ir sprendimų priėmimo reformą, sukuriant kolegijų sistemą. Įvykdžius šias reformas racionalizuotas Audito Rūmų valdymas – jis tapo daug efektyvesnis ir Audito Rūmai galėjo daug veiksmingiau naudoti savo išteklius. Antrosios kadencijos metu jis vadovavo ES auditoriams tokiu metu, kai Audito Rūmų nuomonių dėl dar nepriimtų teisės aktų finansų srityje ir jų finansinių ir veiklos auditų svarba buvo dar didesnė dėl finansinės krizės ir būtinybės kuo greičiau padėti užtikrinti geresnį ES lėšų valdymą.

Prieš tapdamas pirmininku, Vítor Manuel da Silva Caldeira buvo Audito Rūmų CEAD grupės, atsakingos koordinavimą, vertinimą, užtikrinimą, , plėtotę ir komunikaciją seniūnas. Nuo 2002 m. sausio mėn. iki 2006 m. kovo mėn. jis buvo už Audito Rūmų patikinimo pareiškimą, pagrindinę Europos Audito Rūmų metinę ataskaitą, kuria Europos Parlamentas remiasi vykdydamas ES biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, atsakingas narys.

Prieš pradėdamas dirbti Audito Rūmuose, Vítor Manuel da Silva Caldeira ėjo įvairias vadovaujančias pareigas Portugalijos nacionalinėse administravimo institucijose, susijusiose su auditu ir finansų kontrole. Išsamesnį gyvenimo aprašymą žr.CV http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CV_CALDEIRA/CV_CALDEIRA_LT.PDF.

Išsamesnę informaciją apie paskyrimo procedūrą galima rasti Europos Audito Rūmų darbo tvarkos taisyklių įgyvendinimo taisyklių 5 skirsnyje( http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/14550736.PDF).


Side Bar