Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

LEHDISTÖTIEDOTE

ECA/14/05

Luxemburg, 23, tammikuuta 2014

Vítor Manuel da Silva Caldeira on valittu uudelleen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentiksi

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 28 jäsentä valitsivat tänään Vítor da Silva Caldeiran uudelle kolmivuotiskaudelle tilintarkastustuomioistuimen presidentiksi. Presidentti valvoo tilintarkastustuomioistuimen työtä ja edustaa toimielintä ulkoisissa yhteyksissä.

Vítor Manuel da Silva Caldeira on kansallisuudeltaan portugalilainen. Hänestä tuli Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen maaliskuussa 2000. Tammikuussa 2008 hänet valittiin toimielimen kymmenenneksi presidentiksi. Ensimmäisen toimikautensa aikana hän valvoi tilintarkastustuomioistuimen uudistusta, joka koski toimielimen rakennetta ja päätöksentekoa. Uudistuksen yhteydessä otettiin käyttöön jaostoista koostuva organisaatio. Uudistuksilla virtaviivaistettiin ja tehostettiin tilintarkastustuomioistuimen hallintoa, jotta toimielin pystyy hyödyntämään resurssejaan optimaalisesti. Toisella toimikaudellaan da Silva Caldeira luotsasi EU:n tarkastajia rahoituskriisin aikaan. Tällöin oli kiireellisesti varmistuttava EU:n varojen paremmasta hallinnoinnista, ja valmisteltavana olevaa rahoituslainsäädäntöä koskevien tilintarkastustuomioistuimen lausuntojen merkitys kasvoi näin ollen entisestään; samoin lisääntyi tilintarkastustuomioistuimen toimittamien tilintarkastusten ja tuloksellisuuden tarkastusten painoarvo.

Ennen presidentiksi valintaa da Silva Caldeira toimi tilintarkastustuomioistuimessa koordinoinnista, arvioinnista, laadunvarmennuksesta, kehittämisestä ja viestinnästä vastaavan CEAD-ryhmän puheenjohtajana. Tammikuun 2002 ja maaliskuun 2006 välisenä aikana hän oli tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausumasta vastaava jäsen. Tarkastuslausuma on keskeinen osa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomusta, ja Euroopan parlamentti hyödyntää sitä EU:n talousarviota koskevassa vastuuvapausmenettelyssä.

Ennen tilintarkastustuomioistuimeen tuloaan da Silva Caldeira toimi useissa johtotehtävissä Portugalin valtionhallinnossa, vastuualueenaan tarkastustoimintaan liittyvät asiat. Hänen yksityiskohtainen ansioluettelonsa on saatavilla tästä: CV http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CV_CALDEIRA/CV_CALDEIRA_FI.PDF.

Lisätietoja nimitysmenettelystä löytyy tästä: Tilintarkastustuomioistuimen työjärjestyksen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, 5 jakso. (http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/14550736.PDF).


Side Bar