Navigation path

Left navigation

Additional tools


DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

PRESSEMEDDELELSE

ECA/14/05

Luxembourg, den 23. januar 2014

Vítor Manuel da Silva Caldeira genvalgt som formand for Den Europæiske Revisionsret

De 28 medlemmer af Den Europæiske Revisionsret har i dag for tredje gang valgt Vítor Manuel da Silva Caldeira som Rettens formand for en treårig periode. Formanden overvåger udførelsen af Rettens arbejde og repræsenterer institutionen udadtil.

Vítor Manuel da Silva Caldeira er portugiser og blev medlem af Den Europæiske Revisionsret i marts 2000. Han blev valgt som Revisionsrettens 10. formand i januar 2008. I sin første periode som formand overvågede han indførelsen af en ny struktur i Retten med afdelinger og en reform af beslutningsprocedurerne. Dette strømlinede Rettens forvaltning, gjorde den mere produktiv og satte den i stand til at anvende sine ressourcer på den mest effektive måde. I sin anden formandsperiode ledede han EU's revisorer i en tid, hvor Rettens udtalelser om kommende finansiel lovgivning samt dens finansielle revisioner og forvaltningsrevisioner fik endnu større betydning som følge af den finansielle krise og det presserende behov for at sikre en bedre forvaltning af EU-midlerne.

Inden Vítor Manuel da Silva Caldeira blev valgt som formand, var han formand for Rettens CEAD-gruppe, som var ansvarlig for koordination, evaluering, revisionserklæringen, udvikling og kommunikation. Mellem januar 2002 og marts 2006 var han det medlem, som havde ansvaret for Rettens revisionserklæring - den centrale del af Den Europæiske Revisionsrets årsberetning - som Europa-Parlamentet henholder sig til i forbindelse med dechargeproceduren for EU-budgettet.

Inden Vítor Manuel da Silva Caldeira blev medlem af Retten bestred han forskellige ledende stillinger i den portugisiske centraladministration inden for revision og finansiel kontrol. Et detaljeret curriculum vitae findes på CV http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CV_CALDEIRA/CV_CALDEIRA_DA.PDF.

For yderligere oplysninger om proceduren for valg af formand, jf. Afdeling 5 i gennemførelsesbestemmelserne til Revisionsrettens forretningsorden (http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/14550736.PDF).


Side Bar