Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

TISKOVÁ ZPRÁVA

ECA/14/05

Lucemburk 23. ledna 2014

Vítor Manuel da Silva Caldeira znovuzvolen předsedou Evropského účetního dvora

Dvacet osm členů Evropského účetního dvora dnes opětovně zvolilo Vítora da Silvu Caldeiru předsedou Účetního dvora na třetí tříleté funkční období. Předseda dohlíží na práci Účetního dvora a zastupuje jej navenek.

Vítor Manuel da Silva Caldeira je portugalské národnosti a členem Evropského účetního dvora se stal v březnu 2000. V lednu 2008 byl zvolen jeho desátým předsedou. Během svého prvního funkčního období dohlížel na reformu struktury a rozhodovacích mechanismů Účetního dvora, která spočívala v zavedení systému senátů. Tyto reformy vedly k racionalizaci řízení Účetního dvora, čímž se zvýšila jeho efektivita a schopnost účinněji využívat zdroje. Během svého druhého funkčního období vedl kontrolní orgán EU v době, kdy stanoviska Účetního dvora k projednávané finanční legislativě a také jeho finanční a výkonnostní audity získávaly stále více na významu v důsledku finanční krize a naléhavé potřeby zajistit lepší řízení prostředků EU.

Než se stal předsedou, byl Vítor da Silva Caldeira předsedajícím skupiny CEAD Účetního dvora, která odpovídala za koordinaci, hodnocení, zajišťování kvality, vývoj a komunikaci. Od ledna 2002 do března 2006 byl členem zodpovědným za prohlášení Účetního dvora o věrohodnosti, hlavní část jeho výroční zprávy, z níž Evropský parlament vychází při udělování absolutoria za plnění rozpočtu EU.

Před příchodem k Účetnímu dvoru vykonával Vítor da Silva Caldeira různé vedoucí funkce v portugalské veřejné správě v oblasti auditu a finanční kontroly. Podrobný životopis naleznete zde: CV http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/CV_CALDEIRA/CV_CALDEIRA_CS.PDF.

Podrobnější údaje o postupu jmenování naleznete v části 5 prováděcích předpisů pro jednací řád Účetního dvora (http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/IMPLEMENTING_RULES_2010/IMPLEMENTING_RULES_2010_CS.PDF).


Side Bar