Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ECA/15/04

Luxembourg, 2014. január 17.

A Számvevőszék szerint a LIFE megtervezése és végrehajtása javításra szorul

Az Európai Számvevőszék által a mai napon kiadott jelentés felhívja az Európai Bizottságot, hogy a sikeres környezetvédelmi projektek terjesztésének és replikációjának fokozásával növelje a LIFE program eredményességét.

A LIFE projektek terjesztése és replikációja egyértelműen kívánnivalókat hagy maga után, és ez lényegesen csökkenti a programnak azt a képességét, hogy katalizátorhatást fejtsen ki a környezetvédelem fejlődésére, ami a program átfogó célja lenne” jelentette ki Jan Kinšt, a Számvevőszéknek a jelentésért felelős tagja.

Az Unió környezetvédelmi politikája a főbb szakpolitikai kiadási területekbe, például a strukturális alapokba és a közös agrárpolitikába van integrálva. A LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement) és különösen annak környezetvédelmi összetevője egy olyan speciális finanszírozási eszköz, amelynek célja szerint platformot kellene biztosítania a követendő gyakorlatok kidolgozása és cseréje, valamint az uniós környezetvédelmi politikával kapcsolatos fejlődés megindítása és felgyorsítása számára. Eredményessége ezért nagyban azon múlik, hogy a támogatott projektek katalizátorként működnek-e a környezeti változások tekintetében. A LIFE eszközt a Bizottság közvetlenül kezeli.

A legutóbbi LIFE program a 2007–2013-as időszakra terjedt ki, és átlagosan 239 millió eurós éves költségvetéssel rendelkezett a projektek finanszírozására, ami a teljes becsült uniós környezetpolitikai kiadások kevesebb mint 1,5%-ának felel meg.

Az ellenőrzés megállapítása szerint nincs olyan mechanizmus amely a korlátozott erőforrásokat az előre kiválasztott célkitűzésekre összpontosítaná, és ezért nem jött létre olyan kritikus tömegű jó projekt, amely érdemi fejlődést indíthatna el az Unió környezetvédelmi politikájában. Ezenkívül az indikatív tagállami előirányzatok akadályozták a legjobb projektek kiválasztását, mert a projekteket nem csak érdemeik szerint, hanem részben a származási ország alapján bírálták el.

A számvevőszéki ellenőrök rámutattak, hogy a Bizottság nem indokolta kellőképpen a projektek kiválasztását, és hiába értek el egyes támogatott projektek pozitív eredményeket, a program nem teljesítette alapvető célját, azaz az ilyen projektek eredményes terjesztését és replikációját.

A szerkesztők figyelmébe:

Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós költségvetési területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések eredményeiről számolnak be.

A 15/2013. sz. különjelentés címe „Eredményesen működik-e a LIFE program Környezet összetevője?”, és azt vizsgálta, hogy a program kialakítása és végrehajtása hozzájárult-e annak eredményességéhez. A Számvevőszék a 2005–2010 között támogatott programok ellenőrzését a Bizottság vonatkozó részlegeinél és a LIFE program legnagyobb kedvezményezettjei közé tartozó öt tagállamnál (Németország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország és az Egyesült Királyság) folytatta le, mely utóbbiak a LIFE költségvetésének 55%-ából és a projektek 15%-ából részesültek.

A Számvevőszék megállapította, hogy a LIFE-környezet összetevő nem működött eredményesen, mert nem volt megfelelő a kialakítása és a végrehajtása.

Megállapításai alapján a Számvevőszék a következő ajánlásokat tette:

  • Az új LIFE programban előírt többéves munkaprogramok kialakítása során a jogalkotók hatalmazzák fel a Bizottságot és a tagállamokat a támogatható kérelmek körének bizonyos korlátozott stratégiai prioritásokra történő leszűkítésére, valamint a finanszírozandó projekteket illetően egyértelmű, konkrét, mérhető és teljesíthető célkitűzések meghatározására. Ha a projektek tekintetében egy adott időszakra korlátozott számú prioritást állapítanának meg, ez hatékonyabbá tenné a kiválasztási folyamatot, az erőfeszítéseket egyes sajátos témakörök köré csoportosítaná, és megkönnyítené a program hatásainak értékelését.

  • Az új LIFE programról szóló bizottsági javaslat megszünteti a hagyományos projektekre fordított tagállami előirányzatokat, ugyanakkor a földrajzi egyensúly fenntartására törekszik az integrált projektek esetében. E rendelkezés alkalmazása során a Bizottság gondoskodjon arról, hogy az integrált projekteket azok érdemei szerint válasszák ki, és a földrajzi egyensúly miatt ne sérüljön a kérelmezők esélyegyenlőségének elve.

  • A Bizottság javítsa a projektkiválasztás során alkalmazott értékelőlapokat, és írja elő az értékelők számára, hogy külön értékeléseket készítsenek és pontszámokat adjanak a projektek fő szempontjai (például a pályázat innovatív vagy demonstratív jellege, a tervezett terjesztési intézkedések minősége, illetve az eredmények megsokszorozhatósága) tekintetében, ami javítaná a kiválasztási eljárás minőségét és átláthatóságát, és biztosítaná, hogy azok a projektek kerüljenek kiválasztásra, amelyek a legnagyobb potenciállal rendelkeznek a program célkitűzései teljesítésének elősegítésére.

  • A Bizottság javítson programirányítási eszközein, és mérlegelje megfelelő közös output- és eredménymutatók, valamint a projektszintű követővizsgálat bevezetését a program megfelelő monitoringjának lehetővé tétele érdekében. E mutatóknak lehetőség szerint relevánsnak, elfogadottnak, hitelesnek, könnyen megvalósíthatónak és megbízhatónak kell lenniük (RACER-kritériumok).

  • A Bizottság javítson az elszámolt személyzeti költségek ésszerűségének vizsgálatán, különösen az összehasonlítható projektek esetén használja fel jobban a monitoringszakaszban összegyűjtött információkat. Ezeket később jobban felhasználhatják a túlzott költségek azonosításához.

  • A Bizottság írja elő a monitoringcsoport számára, hogy értékeléseiben – mind a projekt végrehajtási szakaszában készített értékelési jelentéseiben, mind az utólagos ellenőrzési jelentéseiben – végezze el a kedvezményezett által javasolt terjesztési, fenntarthatósági és replikációs intézkedések, valamint az azokat hátráltató potenciális akadályok kritikus elemzését.

  • A Bizottság mérlegelje, hogyan lehetne jobban ösztönözni a projekteredményeknek a – kereskedelmi érdekeiket védő –magánkedvezményezettek általi terjesztését és replikációját.

  • A Bizottság mérlegelje, hogyan kötelezhetné a kedvezményezetteket egyszerű és naprakész információk elektronikus úton történő benyújtására a projekt lezárulta után (többek között arra vonatkozóan, hogy a projekt továbbra is működik-e, illetve megsokszorozták-e, és ha igen, hány alkalommal). Ez lehetővé tenné a Bizottság számára a program eredményességére vonatkozó utólagos információinak hatékony javítását.

A Számvevőszék 11/2009. sz. különjelentésében korábban már ellenőrizte a LIFE-természet projektek fenntarthatóságát és bizottsági irányítását. Ez a különjelentés a következő címen érhető el: http://www.eca.europa.eu/en/Pages/BrowsePublications.aspx?k=&ty=Special Report&y=2009


Side Bar