Navigation path

Left navigation

Additional tools


CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

ECA/14/03

Luxemburg, 14 ianuarie 2014

Potrivit auditorului extern al UE, asistența acordată de UE Asiei Centrale este bine planificată, însă implementarea este lentă și variabilă

Curtea de Conturi Europeană a publicat astăzi un raport special (nr. 13/2013), intitulat „Asistența pentru dezvoltare acordată de Uniunea Europeană Asiei Centrale”. Curtea a examinat modul în care Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) au planificat și au gestionat asistența pentru dezvoltare acordată republicilor din Asia Centrală (Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan) în perioada 2007-2012.

Potrivit concluziei auditului, Comisia și SEAE au depus eforturi serioase, în împrejurări extrem de dificile, pentru a planifica și pentru a pune în aplicare programul. Aceasta a avut drept rezultat o planificare și o alocare a asistenței în general satisfăcătoare, dar cu o implementare lentă și variabilă.

Comisia a discutat prioritățile cu țările partenere și a încercat să își alinieze planurile de cheltuieli la prioritățile naționale ale acestora, distribuirea geografică a ajutorului ținând seama de prosperitatea relativă a țărilor vizate. Toate proiectele selectate pentru sprijin din partea UE au contribuit la atingerea obiectivelor generale stabilite în cadrul documentului de strategie regională. Cu toate acestea, Comisia s‑a îndepărtat de la bunele practici, acordând asistență unui număr prea mare de sectoare.

Comisia a utilizat o varietate de modalități de realizare la implementarea planurilor sale. Aceasta a inclus un număr ridicat de proiecte de mici dimensiuni, ceea ce a plasat o sarcină administrativă superioară asupra delegațiilor. Existența unei game largi de instrumente financiare utilizate și a unor linii multiple de raportare a făcut de asemenea mai dificilă gestionarea programului. În consecință, este greu de stabilit ce sume au fost cheltuite de UE pentru fiecare sector și pentru fiecare țară în parte în Asia Centrală. Mai mult, Comisia nu a încercat să evalueze costurile administrative globale ale programului său de asistență pentru dezvoltare în Asia Centrală.

Comisia ar fi putut și ar fi trebuit să dea dovadă de mai multă rigurozitate la gestionarea programelor sale de sprijin bugetar în Tadjikistan și în Kârgâzstan, stabilind o legătură între acest sprijin și anumite măsuri specifice de combatere a corupției. Deciziile de efectuare a plăților se bazau mai mult pe angajamentele țărilor partenere de a adopta reforme și mai puțin pe progresele realizate.

Implementarea era în general lentă, chiar dacă înregistra variații semnificative. Programele regionale nu aveau o veritabilă dimensiune regională; o parte semnificativă dintre acestea nu reprezentau decât instrumente „multi-țară” disponibile fiecărei țări partenere în mod individual. Comisia a instituit mecanisme care să îi permită să tragă învățăminte din experiența dobândită și să își îmbunătățească programele de-a lungul timpului. Acest proces a permis obținerea unor rezultate utile, deși, în anumite cazuri, acestea nu erau întotdeauna disponibile la timp, iar în alte cazuri anumite recomandări utile nu erau luate în considerare. Rapoartele Comisiei puneau accentul mai mult pe activități și mai puțin pe rezultate.

Pe baza constatărilor sale, Curtea recomandă SEAE și Comisiei:

  • să asigure o concepție a tuturor programelor regionale viitoare care să le permită acestora atingerea unei veritabile dimensiuni regionale;

  • să concentreze totalitatea asistenței furnizate asupra unui număr redus de sectoare;

  • să instituie un sistem de calculare a costurilor administrative globale generate de furnizarea asistenței pentru dezvoltare și de raportare cu privire la acestea;

  • să definească și să aplice, pentru toate programele de sprijin bugetar care vor continua, condiții robuste și care să se poată verifica în mod obiectiv, în special acordând atenția necesară sprijinului în favoarea mecanismelor anticorupție;

  • să amelioreze modul de concepere și de derulare a programelor în lumina învățămintelor dobândite și în circumstanțe schimbătoare;

să raporteze cu privire la rezultate și la impact într‑un mod care să permită comparația cu planurile și cu obiectivele stabilite.


Side Bar