Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ECA/14/03

Luxembourg, 2014. január 14.

Az uniós ellenőrök megállapították, hogy a Közép-Ázsiának nyújtott uniós támogatás tervezése megfelelő, de a végrehajtás lassú és változó képet mutat

Az Európai Számvevőszék a mai napon tette közzé a Közép-Ázsiának nyújtott uniós fejlesztési támogatásról szóló 13/2013. sz. különjelentését. A Számvevőszék megvizsgálta, hogy az Európai Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) hogyan tervezte meg és irányította a közép-ázsiai köztársaságoknak (Kazahsztán, Kirgizisztán, Tadzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán) 2007 és 2012 között nyújtott fejlesztési támogatást.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a Bizottság és az EKSZ a nehéz körülmények között komoly erőfeszítéseket tett a program megtervezése és végrehajtása során. Ez általánosságban megfelelő tervezéshez és a támogatások megfelelő elosztásához vezetett, de a végrehajtás lassú és változó képet mutat.

A Bizottság megvitatta a prioritásokat a partnerországokkal és kiadási terveit a nemzeti prioritásokhoz próbálta igazítani úgy, hogy a segélyek földrajzi elosztása figyelembe vegye a relatív jólétet. Az uniós támogatásra kiválasztott projektek mindegyike hozzájárult a regionális stratégiai dokumentumban foglalt tágabb célkitűzések teljesítéséhez. A Bizottság azonban annál több ágazatnak és területnek folyósított támogatást, mint az a bevált gyakorlat szerint javasolt lenne.

A Bizottság különböző megvalósítási módokat alkalmazott a tervek végrehajtására. Számos kis projektet gondozott, ami nagy adminisztratív terhet rótt a külképviseletekre. A program irányítását az alkalmazott pénzügyi eszközök széles köre és a többszereplős felelősségi konstrukció is nehezítette, és ennek következtében nehéz megállapítani, hogy az Unió mennyi pénzt költött ágazatonként és országonként Közép-Ázsiában. Ezenkívül a Bizottság meg sem kísérelte számbavenni a közép-ázsiai fejlesztési támogatási program teljes igazgatási költségét.

A Bizottságnak szigorúbban kellett volna irányítania a tadzsikisztáni és kirgizisztáni költségvetés-támogatási programjait – és lehetősége is volt rá –, és azokat konkrét korrupcióellenes intézkedésekhez kellett volna kötnie. A folyósítási határozatok a partnerországok reform melletti elkötelezettségén, mintsem az elért eredményeken alapultak.

A végrehajtás általánosságban véve lassú volt, bár voltak jelentős kivételek. A regionális programokban nem érvényesült valódi régiós dimenzió, jelentős részük pusztán „több országra kiterjedő” eszköz volt, amely minden partnerország számára külön-külön volt elérhető. A Bizottság eljárásokat alakított ki, hogy a tapasztalatokból tanulságokat vonjon le és javítson a programokon. Ez a folyamat hasznos eredményekhez vezetett, noha azok egyes esetekben nem álltak rendelkezésre a megfelelő időben, más esetekben pedig nem vettek figyelembe hasznos ajánlásokat. A jelentések inkább a tevékenységekre, mintsem az eredményekre összpontosítanak.

Megállapításai alapján a Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi az EKSZ-nek és a Bizottságnak:

  • a jövőbeni regionális programokat úgy tervezzék meg, hogy azokban valószínűsíthetően érvényesüljön a valódi régiós dimenzió;

  • a nyújtott támogatásokat csak néhány ágazatra összpontosítsák;

  • vezessenek be a fejlesztési támogatás megvalósítása során felmerülő összes igazgatási költség kiszámítására és jelentésére szolgáló rendszert;

  • határozzanak meg és alkalmazzanak erőteljes és objektív módon ellenőrizhető feltételeket a folytatni kívánt költségvetés-támogatási programokhoz, és fordítsanak külön figyelmet a korrupcióellenes mechanizmusok támogatására;

  • a korábbi tapasztalatok és a változó körülmények fényében javítsanak a programok kialakításán és megvalósítási módján;

  • az eredményekről és hatásokról úgy tegyenek jelentést, hogy az lehetővé tegye a tervekkel és célokkal való összehasonlítást.


Side Bar