Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPSKI REVIZORSKI SUD

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

ECA/14/03

Luxembourg, 14. siječnja 2014.

EU je dobro isplanirao pomoć središnjoj Aziji, ali provedba je spora i promjenjiva – poručuju revizori EU-a

Europski revizorski sud (Sud) danas je objavio tematsko izvješće (13/2013) pod naslovom „Razvojna pomoć Europske unije središnjoj Aziji“. Sud je ispitao kako su Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) u razdoblju od 2007. do 2012. godine planirale i upravljale razvojnom pomoći za srednjoazijske republike (Kazakstan, Kirgistan, Tadžikistan, Turkmenistan i Uzbekistan).

Revizijom je utvrđeno da su Komisija i ESVD uložili ozbiljne napore u teškim okolnostima kako bi isplanirali i primijenili program. Rezultat su općenito zadovoljavajuće planiranje i raspodjela potpore, ali sa sporom i promjenjivom provedbom.

Komisija je raspravljala o prioritetima s partnerskim zemljama te je nastojala uskladiti planove rashoda s njihovim nacionalnim prioritetima zemljopisnom raspodjelom pomoći kojom se uzelo u obzir relativno blagostanje. Svi odabrani projekti za potporu EU-a pridonijeli su ispunjavanju dalekosežnih ciljeva postavljenih u regionalnom strateškom dokumentu. Međutim, Komisija je pružila pomoć većem broju sektora nego što je to običaj u najboljim primjerima iz prakse.

Komisija se poslužila nizom različitih mogućnosti u provedbi planova. Uključila je velik broj malih projekata, čime se povećalo administrativno opterećenje delegacija. Širok raspon uključenih financijskih instrumenata i višestruki izvještajni kanali također su otežali upravljanje programom, što otežava utvrđivanje rashoda EU-a po sektoru i državi u središnjoj Aziji. Nadalje, Komisija nije pokušala procijeniti ukupne administrativne rashode svoga programa razvojne pomoći za središnju Aziju.

Komisija je mogla i trebala biti stroža prilikom upravljanja programima proračunske potpore u Tadžikistanu i Kirgistanu te ih povezati s posebnim antikorupcijskim mjerama. Odluke o isplatama temeljile su se na tome koliko su partnerske zemlje bile predane reformama, umjesto na postignutom napretku.

Provedba je općenito bila spora, iako postoje znatne razlike. Regionalni programi nisu postigli istinsku regionalnu dimenziju: znatan dio programa sastojao se samo od „višenacionalnih“ instrumenata kojima je svaka partnerska zemlja pojedinačno imala pristup. Komisija je poduzela određene mjere kako bi mogla učiti iz vlastitog iskustva te s vremenom poboljšati svoje programe. Taj je postupak doveo do korisnih rezultata, premda ti rezultati u nekim slučajevima nisu uvijek bili pravodobno dostupni, dok u drugim slučajevima korisne preporuke nisu uzete u obzir. Izvješća su bila usredotočena na aktivnosti, a ne na rezultate.

Na temelju svojih nalaza, Sud preporučuje da ESVD i Komisija:

  • izrade buduće regionalne programe na način da je vjerojatno da će ti programi postići istinsku regionalnu dimenziju;

  • usredotoče svu osiguranu potporu na mali broj sektora;

  • uspostave sustav za izračunavanje i izvješćivanje o ukupnim administrativnim troškovima koji nastaju u vezi s pružanjem razvojne potpore;

  • odrede i primijene čvrste i objektivno provjerljive uvjete za kontinuirane programe proračunske potpore, posebno posvećujući dovoljno pažnje potpori antikorupcijskim mehanizmima;

  • poboljšaju izradu i provedbu programa s obzirom na stečeno iskustvo i promjenjive okolnosti;

  • izvješćuju o rezultatima i učinku na način koji omogućuje usporedbu s planovima i ciljevima.


Side Bar