Navigation path

Left navigation

Additional tools

ECA/14/32
Luxemburg den 3 juli 2014

INBJUDAN – PRESSKONFERENS

EU-revisionen: Har kommissionens förvaltning av integreringen av kopplat stöd i systemet med samlat gårdsstöd varit ändamålsenlig?

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU.

I särskild rapport nr 8/2014 Har kommissionens förvaltning av integreringen av kopplat stöd i systemet med samlat gårdsstöd varit ändamålsenlig? bedömde revisionsrätten hur kommissionen förvaltade integreringen av EU-stöd kopplat till specifika kvantiteter av jordbruksproduktion (t.ex. odlad mark eller antalet djur) i systemet med samlat gårdsstöd efter hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken 2008. Mer specifikt undersökte revisionsrätten om kommissionen på ett lämpligt sätt övervakade och kontrollerade beräkningen av stödrättigheter i medlemsstaterna, om medlemsstaternas lagstiftning uppfyllde villkoren och principerna i EU:s lagstiftning och om de behöriga myndigheterna hade infört ändamålsenliga kontroller som garanterar att stödrättigheter beräknas och tilldelas korrekt.

De viktigaste slutsatserna och rekommendationerna i rapporten presenteras för pressen av Augustyn Kubik (PL), som är den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten.


DATUM OCH TID
Onsdagen den 9 juli 2014 kl. 10.30

PLATS The RESIDENCE PALACE –- International Press Centre
MAELBEEK ROOM
155, rue de la Loi,
1040 Bryssel – Belgien

En PRESSMAPP med den särskilda rapporten och ett pressmeddelande kommer att delas ut vid presskonferensen. Den särskilda rapporten offentliggörs på revisionsrättens webbplats www.eca.europa.eu på 23 officiella EU-språk allteftersom de blir tillgängliga.

Presskonferensen kommer att direktsändas på webben via EbS http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1. Under sändningen kan frågor skickas via Twitter @EUAuditorsECA TOLKNING kommer att ske till franska och engelska.


Side Bar