Navigation path

Left navigation

Additional tools

ECA/14/32
Luksemburgā, 2014. gada 3. jūlijā

UZAICINĀJUMS UZ PRESES KONFERENCI

ES revīzija: Vai Komisija ir efektīvi pārvaldījusi saistītā atbalsta integrēšanu vienotā maksājuma shēmā

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai vadības aspektu revīziju rezultāti.

Īpašajā ziņojumā Nr. 8/2014 “Vai Komisija ir efektīvi pārvaldījusi saistītā atbalsta integrēšanu vienotā maksājuma shēmā” ir novērtēts, kā Komisija pēc kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) veselīguma pārbaudes 2008. gadā ir pārvaldījusi procesu, kurā vienotā maksājuma shēmā integrē ES atbalstu, kas sasaistīts ar lauksaimnieciskās ražošanas apjomiem (piemēram, apstrādātās zemes platības vai turēto dzīvnieku skaits). Konkrēti, ES revidenti pārbaudīja, vai Komisija pienācīgi pārraudzīja un pārbaudīja maksājumtiesību aprēķinu dalībvalstīs, vai dalībvalstu tiesību akti atbilda ES tiesību aktu nosacījumiem un principiem un vai kompetentās iestādes bija ieviesušas efektīvas pārbaudes, ar kurām nodrošināt maksājumtiesību pareizu aprēķināšanu un piešķiršanu.

Ar ziņojuma galvenajiem secinājumiem un ieteikumiem preses pārstāvjus iepazīstinās par šo ziņojumu atbildīgais Palātas loceklis Augustins Kubiks [Augustyn Kubik] (Polija).


DATUMS UN LAIKS Trešdien, 2014. gada 9. jūlijā, plkst. 10.30

VIETA The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAELBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brisele — Beļģija

Preses konferencē būs pieejami PRESES MATERIĀLI, kuros ietilpst īpašais ziņojums un preses relīze. Īpašais ziņojums tiks publicēts Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu 23 oficiālajās ES valodās, tiklīdz būs pieejamas šo valodu versijas.

TIEŠSAISTES video straumējumu nodrošinās Komisijas audiovizuālais dienests EbS šādā adresē: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1. Tiešraides laikā jautājumus var sūtīt uz Twitter @EUAuditorsECA. MUTISKAIS TULKOJUMS būs pieejams franču un angļu valodā.


Side Bar