Navigation path

Left navigation

Additional tools

ECA/14/32

Luxembourg, 3. juuli 2014

KUTSE INFOTUNDI

ELi audit: kas komisjon on mõjusalt hallanud tootmiskohustusega seotud toetuste integreerimist ühtsesse otsemaksete kavva?

Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse erinevate ELi eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud teemade auditite tulemused.

Kõnealune eriaruanne (nr 8/2014) kannab pealkirja: „Kas komisjon on mõjusalt hallanud tootmiskohustusega seotud toetuste integreerimist ühtsesse otsemaksete kavva?” ning selles hinnati, kuidas oli komisjon pärast ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) 2008. aasta tervisekontrolli hallanud teatud hulga põllumajandustootmise teatud arvnäitajatega (nagu haritud maa pindala või loomade arv) seotud toetuste integreerimist ühtsesse otsemaksete kavva. Täpsemalt kontrollisid ELi audiitorid seda, kas komisjon täitis asjakohaselt oma järelevalvekohustust ning kontrollis toetusõiguste arvutamist liikmesriikides, samuti seda, kas liikmesriikide õigusaktid vastasid ELi õigusaktides esitatud tingimustele ja põhimõtetele ning kas pädevad asutused olid kehtestanud mõjusad kontrollimehhanismid, mis tagavad toetusõiguste õige arvutamise ning jaotamise.

Aruande peamisi järeldusi ja soovitusi tutvustab ajakirjandusele aruande eest vastutav kontrollikoja liige Augustyn Kubik (Poola).


KUUPÄEV JA KELLAAEG Kolmapäev, 9. juuli 2014 kell 10:30

KOHT The RESIDENCE PALACE - Rahvusvaheline pressikeskus
RUUM „MAELBEEK”
155, rue de la Loi, 1040 Brüssel – Belgia

Infotunniks koostatakse PRESSIPAKETT, mis koosneb eriaruandest ja pressiteatest. Eriaruanne avaldatakse kontrollikoja veebisaidil www.eca.europa.eu 23 ametlikus keeles.

REAALAJAS videoülekannet saab jälgida EbSi kaudu aadressil: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1. Ülekande ajal saab Twitteri kaudu saata küsimusi aadressile @EUAuditorsECA. Infotunnil on SUULINE TÕLGE prantsuse ja inglise keelde.


Side Bar