Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eca/14/32

Luxembourg den 3. juli 2014

INVITATION - PRESSEBRIEFING

EU-revision: Har Kommissionen forvaltet indlemmelsen af koblet støtte i enkeltbetalingsordningen effektivt?

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte revisioner vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål.

Denne særberetning (nr. 8/2014), som bærer titlen "Har Kommissionen forvaltet indlemmelsen af koblet støtte i enkeltbetalingsordningen effektivt?", vurderer, hvordan Kommissionen forvaltede indlemmelsen af den EU-støtte, der var koblet til en specifik mængde landbrugsproduktion (f.eks. det dyrkede areal eller antallet af dyr) i enkeltbetalingsordningen efter sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik i 2008. Nærmere bestemt undersøgte EU-revisorerne, om Kommissionen overvågede og kontrollerede medlemsstaternes beregning af betalingsrettigheder tilfredsstillende, om medlemsstaternes lovgivning var i overensstemmelse med de betingelser og principper, der er fastsat i EU-lovgivningen, og om de kompetente myndigheder havde etableret effektive kontroller, som sikrede, at betalingsrettighederne blev beregnet og tildelt korrekt.

De vigtigste konklusioner og anbefalinger i særberetningen vil blive præsenteret for pressen af Augustyn Kubik (PL), det medlem af Retten, der er ansvarlig for beretningen.


DATO OG TID Onsdag den 9. juli 2014, 10.30

STED RESIDENCE PALACE , - Det internationale pressecenter

MAELBEEK-SALEN

rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles - Belgien

EN PRESSEMAPPE med særberetningen og en pressemeddelelse vil ligge fremme til mødet. Særberetningen vil blive offentliggjort på Rettens websted, www.eca.europa.eu, på 23 officielle EU-sprog, efterhånden som de forskellige sprogversioner foreligger.

Der vil være DIREKTE videostreaming via EbS på: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1 - Under udsendelsen kan der sendes spørgsmål via Twitter @EUAuditorsECA - Der vil være TOLKNING til/fra fransk og engelsk.


Side Bar