Navigation path

Left navigation

Additional tools

ECA/14/32
Lucemburk 3. července 2014

Pozvánka – tisková prezentace

Audit EU: Řídila Komise začleňování podpory vázané na produkci do režimu jednotné platby účinně?

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora (EÚD) se zveřejňují v průběhu roku a obsahují výsledky vybraných auditů konkrétních rozpočtových oblastí a témat souvisejících s řízením.

V této zvláštní zprávě (č. 8/2014) nazvané „Řídila Komise začleňování podpory vázané na produkci do režimu jednotné platby účinně?“ Účetní dvůr posuzoval, jak Komise po „kontrole stavu“ společné zemědělské politiky (SZP) v roce 2008 řídila začleňování podpory EU vázané na určitá množství zemědělské produkce (například na obdělávanou plochu nebo počet zvířat) do režimu jednotné platby (SPS). Auditoři EU konkrétně zkoumali, zda Komise dostatečně dohlížela na výpočet platebních nároků v členských státech a ověřovala jej, zda byly předpisy členských států v souladu s podmínkami a zásadami stanovenými v legislativě EU a zda příslušné orgány zavedly účinné kontroly zajišťující správný výpočet a přiznání platebních nároků.

Hlavní závěry a doporučení zprávy představí novinářům člen Evropského účetního dvora zodpovědný za zprávu pan Augustyn Kubik (PL).


DATUM A ČAS
Středa 9. července 2014 v 10:30

MÍSTO RESIDENCE PALACE – International Press Centre
zasedací místnost
MAELBEEK ROOM
Rue de la Loi 155, 1040 Brusel, Belgie

Během prezentace pro tisk budou k dispozici INFORMAČNÍ MATERIÁLY, které bude tvořit zvláštní zpráva a tisková zpráva. Zvláštní zpráva bude zveřejněna na internetové stránce Účetního dvora www.eca.europa.eu ve 23 úředních jazycích EU, jakmile budou jazykové verze k dispozici.

Na adrese http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1 bude prostřednictvím EbS k dispozici přímý audiovizuální přenos (video streaming). V průběhu vysílání je možné přes Twitter @EUAuditorsECA zasílat dotazy. Bude zajištěno TLUMOČENÍ ve francouzštině a angličtině.


Side Bar