Navigation path

Left navigation

Additional tools

Priopćenje za medije

ECA/14/30
Luxembourg, 2. srpnja 2014.

Uspostavljanje europskog nadzora nad bankama je u tijeku, poručuju revizori EU-a

U danas objavljenom izvješću Europskog revizorskog suda navodi se da su Komisijina reforma zakonskih akata u području bankarskog sektora i osnivanje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo predstavljali važne prve korake u odgovoru na financijsku krizu. Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo osiguralo je prve sastavnice novog regulatornog i nadzornog sustava za bankarski sektor, uzimajući u obzir resurse i ograničene pravne ovlasti kojima je raspolagalo. Međutim, utvrđeni su nedostatci u pogledu prekograničnog nadzora nad bankama, procjene otpornosti banaka EU-a i promicanja zaštite potrošača.

„Financijska kriza potresla je bankarski sektor EU-a te dovela do gospodarske krize i krize javnog duga, a EU je poduzeo mjere kako bi stabilizirao stanje”, naveo je gospodin Milan Martin Cvikl, član Suda zadužen za izvješće. „Međutim, Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo nema ovlasti za donošenje ili provedbu odluka o usklađivanju nadzora te su njegov mandat i broj osoblja za provođenje ispitivanja na stres u 2011. godini bili ograničeni. Sada sa sporazumom o jedinstvenom nadzornom mehanizmu i drugim sastavnicama bankarske unije dolaze i daljnje važne aktivnosti.”

Kao odgovor na financijsku i gospodarsku krizu, u pokušaju vraćanja povjerenja u financijske institucije poduzete su hitne mjere, nakon čega su uslijedile regulatorne i nadzorne reforme. Sud se u svom pregledu usmjerio na razdoblje od 2011. do rane 2013. godine. Sud je utvrdio da su Komisija i Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo odgovorili na financijsku krizu opširnim regulatornim planom. Međutim, vrijeme dostupno za savjetovanje s dionicima bilo je ograničeno te nije izvršena međusektorska procjena učinka.

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo pridonijelo je poboljšanju prekograničnog nadzora nad bankama olakšavanjem i koordiniranjem rada nacionalnih nadzornih tijela. Međutim, svakodnevni nadzor nad bankama provodila su nacionalna nadzorna tijela, a Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo nije imalo izravan pristup financijskim institucijama. Usklađivanje nadzora putem kolegija nadzornih tijela bilo je ograničeno te su kolegiji potrošili previše vremena raspravljajući o postupcima umjesto da se usredotoče na rizike. Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo nema ovlasti za donošenje ili provedbu odluka o usklađivanju nadzora kao ni za rješavanje nesuglasica između nacionalnih nadzornih tijela.

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo imalo je ograničen mandat i broj osoblja za provođenje ispitivanja na stres koja su provedena bez financijskih „zaštitnih mjera” na razini EU-a. Iako su ispitivanja otpornosti na stres bila od pomoći pri pokretanju dokapitalizacije velikog broja banaka, njima su također otkrivena ograničenja takvih ispitivanja u slučaju kada se ne provode zajedno s procjenom kvalitete portfelja imovine.

Revizori EU-a iznijeli su niz preporuka s ciljem povećavanja djelotvornosti kolegija nadzornika, pouzdanosti ispitivanja otpornosti banaka na stres i osiguravanja uspješne bankovne unije i djelotvornog nadzora banaka.

Napomena za urednike:

Europski revizorski sud (Sud) tijekom cijele godine objavljuje tematska izvješća u kojima se prikazuju rezultati odabranih revizija određenih proračunskih područja EU-a ili tema povezanih s upravljanjem.

U ovom tematskom izvješću (br. 5/2014) naslovljenom „Uspostavljanje europskog nadzora nad bankama – Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo i njegov izmijenjeni kontekst” Sud je procijenio jesu li Komisija i Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo zadovoljavajuće izvršili svoje dužnosti u uspostavljanju novih mehanizama za reguliranje i nadzorni sustav bankarskog sektora te u ispitivanju koliko su uspješno ti novi mehanizmi djelovali.

Sud je utvrdio da su Komisija i Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo odgovorili na financijsku krizu opširnim regulatornim planom. Komisija je uglavnom pravodobno izradila nacrte zakonskih akata u području bankarskog sektora. Međutim, strogi rokovi koji proizlaze iz globalnih sporazuma skupine G20 i Bazelskog odbora te kašnjenja u političkim pregovorima skratili su vrijeme koje je vanjskim dionicima bilo dostupno za davanje doprinosa putem javnog savjetovanja. Osim toga, to je dovelo do kratkih vremenskih rokova u kojima je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo trebalo sastaviti nacrte tehničkih standarda, te usto nije moglo na sustavan način iznijeti primjedbe u vezi s mandatima i pravovremenosti zakonodavnog postupka. Iako su posljednjih godina izrađeni mnogi prijedlozi zakonskih akata (a ostali su trenutno u pripremi), nije bilo međusektorske procjene učinka cijelog paketa prijedloga.

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo pridonijelo je poboljšanju prekograničnog nadzora nad bankama olakšavanjem i koordiniranjem rada nacionalnih tijela. Međutim, njegova uloga u zadatcima povezanim s nadzorom banaka bila je ograničena u mnogim područjima. Svakodnevni nadzor banaka ostaje zadaća nacionalnih nadzornih tijela, a Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo ne provodi izravan nadzor financijskih institucija. Usklađivanje nadzora putem kolegija nadzornih tijela ograničeno je te su navedeni kolegiji potrošili previše vremena raspravljajući o postupcima umjesto da se usredotoče na rizike.

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo nema ovlasti za donošenje odluka ili provedbu odluka o usklađivanju nadzora te za rješavanje nesuglasica između nacionalnih nadzornih tijela. Iako je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo poduzelo znatne napore kako bi riješilo nesuglasice između nacionalnih nadzornih tijela, ono ima ograničene pravne ovlasti u posredovanju. Uloga Europskog nadzornog tijela za bankarstvo bila je olakšati i koordinirati ispitivanja otpornosti na stres u 2011. godini, ali nije imalo ni dovoljan broj osoblja ni potreban mandat kako bi osiguralo pouzdanost ispitivanja otpornosti na stres. Usto, testiranja otpornosti na stres provedena su bez financijskih „zaštitnih mjera” na razini EU-a. Iako je ispitivanje otpornosti na stres iz 2011. godine bilo od pomoći pri pokretanju dokapitalizacije velikog broja banaka, njime su također otkrivena ograničenja takvih ispitivanja u slučaju kada se ne provode zajedno s procjenom kvalitete portfelja imovine.

Od jeseni 2014. godine Europska središnja banka (ESB) imat će ovlasti za nadzor nad bankarskim sektorom u svim državama članicama europodručja i drugim državama članicama koje žele sudjelovati. Jedinstveni nadzorni mehanizam uključivat će suradnju između Europske središnje banke i nacionalnih nadzornih tijela, dok će Europska središnja banka biti odgovorna za sveukupno djelovanje jedinstvenog nadzornog mehanizma. Mandat Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u okviru njegove regulatorne uloge obuhvaća razvoj tehničkih standarda te bi mu stručno znanje kojim raspolaže moglo biti korisno pri nastavku izvršavanja ovog zadatka. Međutim, postavljaju se pitanja u vezi s njegovom budućom ulogom u nadzoru nad bankama, s obzirom na to da je ona ograničena na koordiniranje i olakšavanje rada nacionalnih nadzornih tijela te da Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo nema ovlasti za nametanje određenih odluka nacionalnim nadzornim tijelima. Slijedom toga, postoji rizik od nesigurnosti i preklapanja u pogledu uloga i odgovornosti između Europskog nadzornog tijela za bankarstvo i Europske središnje banke.

U nizu preporuka Sud između ostaloga smatra da je za uspješni nadzor banaka na razini cijelog EU-a potrebna jasna podjela uloga i odgovornosti između Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, Europske središnje banke i nacionalnih nadzornih tijela, kako onih unutar, tako i onih izvan jedinstvenog nadzornog mehanizma. Kako bi se izbjegao rizik od preklapanja zadataka i nejasnih odgovornosti u određenim područjima između Europske središnje banke, nacionalnih nadzornih tijela i Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, revizori EU-a preporučuju daljnje razjašnjavanje uloga i odgovornosti u zakonskim aktima ili memorandumu o razumijevanju. Sud također preporučuje uspostavljanje postupaka kojima će se osigurati bliska i česta suradnja i razmjena informacija između različih tijela te da se posebna pažnja posveti prijelaznom razdoblju prije cjelovitog uspostavljanja jedinstvenog nadzornog mehanizma.

Kratak videozapis razgovora s članom Suda zaduženim za ovo izvješće dostupan je na: https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA


Side Bar