Navigation path

Left navigation

Additional tools

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

ECA/14/25
Luxemburg den 24 juni 2014

INBJUDAN – PRESSKONFERENS

EU-revision: Förvaltas EU:s stöd till investeringar och säljfrämjande åtgärder inom vinsektorn väl och kan man visa hur stödet har påverkat EU-vinernas konkurrenskraft?

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU.

I denna särskilda rapport (nr 9/2014) undersökte revisionsrätten de frågor som ställs i titeln: Förvaltas EU:s stöd till investeringar och säljfrämjande åtgärder inom vinsektorn väl och kan man visa hur stödet har påverkat EU-vinernas konkurrenskraft?

De viktigaste slutsatserna och rekommendationerna i rapporten presenteras för pressen av Jan Kinšt (CZ), som är den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten.


DATUM OCH TID
Tisdagen den 1 juli 2014 kl. 10.30

PLATS The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAELBEEK ROOM
155, rue de la Loi,
1040 Brussels – Belgien

En PRESSMAPP med den särskilda rapporten och ett pressmeddelande kommer att delas ut vid presskonferensen. Den särskilda rapporten offentliggörs på revisionsrättens webbplats www.eca.europa.eu på 23 officiella EU-språk allteftersom de blir tillgängliga.

Presskonferensen kommer att direktsändas på webben via EbS http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1. Under sändningen kan frågor skickas via Twitter @EUAuditorsECA TOLKNING kommer att ske till franska och engelska.


Side Bar