Navigation path

Left navigation

Additional tools

ECA/14/25
Luxemburg 24. júna 2014

POZVÁNKA – TLAČOVÁ KONFERENCIA

Audit EÚ: Je podpora EÚ na investície a propagáciu vinárskeho sektora dobre riadená a preukázali sa jej výsledky na konkurencieschopnosti vín EÚ?

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov (EDA) sa uverejňujú v priebehu celého roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia.

V tejto osobitnej správe (č. 9/2014) sa preskúmali otázky položené v názve: „ Je podpora EÚ na investície a propagáciu vinárskeho sektora dobre riadená a preukázali sa jej výsledky na konkurencieschopnosti vín EÚ?“

Hlavné závery a odporúčania správy predstaví zástupcom tlače p. Jan Kinšt (CZ), člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu.


DÁTUM A ČAS Utorok, 1. júla 2014 o 10:30

MIESTO KONANIA RESIDENCE PALACE – medzinárodné tlačové centrum
MAELBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brusel – Belgicko

PROPAGAČNÉ MATERIÁLY PRE TLAČ, ktoré tvorí osobitná správa a tlačová správa, budú k dispozícii na tlačovej konferencii. Osobitná správa bude uverejnená na internetovej stránke Dvora audítorov www.eca.europa.eu v 23 úradných jazykoch.

ŽIVÉ internetové vysielanie bude dostupné prostredníctvom EbS na internetovej stránke: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1 Počas vysielania je možnosť zasielať otázky prostredníctvom Twitteru: @EUAuditorsECA

K dispozícii bude TLMOČENIE vo francúzštine a v angličtine.


Side Bar