Navigation path

Left navigation

Additional tools

ECA/14/25
Luksemburg, dnia 24 czerwca 2014 r.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRASY

Kontrola UE: Czy unijne wsparcie na inwestycje i promocję w sektorze wina jest dobrze zarządzane oraz czy wykazano jego wpływ na konkurencyjność win produkowanych w UE?

Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego publikowane są przez cały rok i przedstawiają wyniki kontroli wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem.

W sprawozdaniu specjalnym nr 9/2014 zbadano kwestie przedstawione w tytule, tj. „Czy unijne wsparcie na inwestycje i promocję w sektorze wina jest dobrze zarządzane oraz czy wykazano jego wpływ na konkurencyjność win produkowanych w UE?”.

Najważniejsze wnioski i zalecenia sformułowane w sprawozdaniu przedstawi Pan Jan Kinšt (CZ), członek Trybunału odpowiedzialny za sprawozdanie.


TERMIN wtorek, 1 lipca 2014 r., godz. 10:30

MIEJSCE The RESIDENCE PALACE – International Press Centre
SALA MAALBEEK
155, rue de la Loi, 1040 Bruksela – Belgia

Podczas spotkania udostępniony zostanie PAKIET PRASOWY, składający się ze sprawozdania specjalnego i komunikatu prasowego. Sprawozdanie specjalne zostanie opublikowane na stronie internetowej Trybunału (www.eca.europa.eu) w 23 językach urzędowych UE.

Spotkanie będzie transmitowane na żywo w serwisie EbS pod następującym adresem internetowym: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1. Podczas transmisji można nadsyłać pytania za pośrednictwem serwisu Twitter @EUAuditorsECA. Tłumaczenie ustne zostanie zapewnione w językach francuskim i angielskim.


Side Bar