Navigation path

Left navigation

Additional tools

ECA/14/25
Luxemburg, 24 juni 2014

UITNODIGING - PERSCONFERENTIE

Wordt de investerings- en afzetbevorderingssteun van de EU ten behoeve van de wijnsector goed beheerd en zijn de resultaten wat betreft het concurrentievermogen van EU-wijnen aangetoond?

De speciale verslagen van de Europese Rekenkamer (ERK) worden gepubliceerd gedurende het hele jaar en geven de resultaten weer van geselecteerde controles van specifieke EU-begrotingsterreinen of beheersthema’s.

In dit speciaal verslag (nr. 9/2014) worden de vragen uit de titel ervan onderzocht: “Wordt de investerings- en afzetbevorderingssteun van de EU ten behoeve van de wijnsector goed beheerd en zijn de resultaten wat betreft het concurrentievermogen van EU-wijnen aangetoond?”.

De voornaamste conclusies en aanbevelingen in het verslag zullen aan de pers worden gepresenteerd door de heer Jan Kinšt (CZ), het lid van de Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag.


DATUM EN TIJDSTIP
Dinsdag1 juli 2014 om 10:30 uur

LOCATIE The RESIDENCE PALACE - Internationaal perscentrum
Zaal MAELBEEK
Wetstraat 155,
1040 Brussel – België

EEN PERSMAP met daarin het speciaal verslag en een persbericht zal beschikbaar zijn tijdens de persconferentie. Het speciaal verslag wordt op de website van de Rekenkamer, www.eca.europa.eu, in 23 officiële EU‑talen gepubliceerd naarmate zij beschikbaar komen.

Videostreaming zal LIVE beschikbaar zijn via EbS op: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1. Tijdens de uitzending kunnen vragen worden gesteld via Twitter @EUAuditorsECA. VERTOLKING is beschikbaar in het Frans en het Engels.


Side Bar