Navigation path

Left navigation

Additional tools

ECA/14/25
Luksemburgā, 2014. gada 24. jūnijā

UZAICINĀJUMS UZ PRESES KONFERENCI

ES revidenti vaicā: “Vai ES ieguldījumu un veicināšanas atbalsts vīna nozarē ir labi pārvaldīts un vai ir pierādīti tā rezultāti ES vīnu konkurētspējas jomā?”

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai vadības aspektu konkrētu revīziju rezultāti.

Īpašajā ziņojumā Nr. 9/2014 “Vai ES ieguldījumu un veicināšanas atbalsts vīna nozarē ir labi pārvaldīts un vai ir pierādīti tā rezultāti ES vīnu konkurētspējas jomā” tiek meklēta atbilde uz virsrakstā minētajiem jautājumiem.

Ar ziņojuma galvenajiem secinājumiem un ieteikumiem preses pārstāvjus iepazīstinās par šo ziņojumu atbildīgais Palātas loceklis Jans Kinšts [Jan Kinšt] (Čehijas Republika).


DATUMS UN LAIKS Otrdien, 2014. gada 1. jūlijā, plkst. 10.30

VIETA The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAELBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 1040 Brisele — Beļģija

Preses konferencē būs pieejami PRESES MATERIĀLI, kuros ietilpst īpašais ziņojums un preses relīze. Īpašais ziņojums tiks publicēts Palātas tīmekļa vietnē www.eca.europa.eu 23 oficiālajās ES valodās, tiklīdz būs pieejamas šo valodu versijas.

TIEŠSAISTES video straumējumu nodrošinās Komisijas audiovizuālais dienests EbS šādā adresē: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1. Tiešraides laikā jautājumus var sūtīt uz Twitter @EUAuditorsECA. MUTISKAIS TULKOJUMS būs pieejams franču un angļu valodā.


Side Bar