Navigation path

Left navigation

Additional tools

ECA/14/25
Liuksemburgas, 2014 m. birželio 24 d.

KVIETIMAS - SPAUDOS INFORMACINIS SUSIRINKIMAS

ES auditas: Ar ES investicinė ir skatinamoji parama vyno sektoriui yra tinkamai valdoma ir ar įrodyta, kad ji davė rezultatų siekiant didinti ES vynų konkurencingumą?

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus.

Šioje specialiojoje ataskaitoje (Nr. 9/2014) nagrinėjami jos pavadinime „Ar ES investicinė ir skatinamoji parama vyno sektoriui yra tinkamai valdoma ir ar įrodyta, kad ji davė rezultatų siekiant didinti ES vynų konkurencingumą?“ iškelti klausimai.

Pagrindines ataskaitos išvadas ir rekomendacijas spaudai pristatys už ataskaitą atsakingas Audito Rūmų narys Jan Kinšt (CZ).


DATA IR LAIKAS Antradienis, 2014 m. liepos 1 d., 10.30 val.

VIETA The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAELBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brussels – Belgium

MEDŽIAGĄ SPAUDAI, kurią sudaro specialioji ataskaita ir pranešimas spaudai, bus galima gauti prieš spaudos konferenciją. Ši specialioji ataskaita bus paskelbta Audito Rūmų svetainėje www.eca.europa.eu, 23 oficialiomis ES kalbomis, kai tik bus gautos jos versijos.

Ataskaitos pristatymas bus TIESIOGIAI transliuojamas per EbS adresu: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1 Transliacijos metu klausimus bus galima siųsti šiuo adresu: Twitter @EUAuditorsECA VERČIAMA ŽODŽIU bus į prancūzų ir anglų kalbas.


Side Bar