Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

ECA/14/25
Luxembourg, 24. juuni 2014

KUTSE INFOTUNDI

ELi audit: kas veinisektorile eraldatavat ELi investeerimis- ja müügiedendustoetust hallatakse hästi ning kas selle mõju ELi veinide konkurentsivõimele on näha?

Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse erinevate ELi eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud teemade auditite tulemused.

Kõnealuses eriaruandes (nr 9/2014) uuriti küsimusi, mis on esitatud aruande pealkirjas: „Kas veinisektorile eraldatavat ELi investeerimis- ja müügiedendustoetust hallatakse hästi ning kas selle mõju ELi veinide konkurentsivõimele on näha?”

Aruande peamisi järeldusi ja soovitusi tutvustab ajakirjandusele aruande eest vastutav kontrollikoja liige Jan Kinšt (Tšehhi).


KUUPÄEV JA KELLAAEG: teisipäev, 1. juuli 2014 kell 10:30

KOHT: RESIDENCE PALACE – Rahvusvaheline pressikeskus
RUUM „MAELBEEK”
155, rue de la Loi,
1040 Brüssel – Belgia

Infotunniks koostatakse PRESSIPAKETT, mis koosneb eriaruandest ja pressiteatest. Eriaruanne avaldatakse kontrollikoja veebisaidil www.eca.europa.eu 23-s ELi ametlikus keeles (vastavalt keeleversioonide valmimisele).

Reaalajas videoülekanne on vaadatav EbSi kaudu aadressil: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1. Ülekande ajal saab Twitteri kaudu saata küsimusi aadressile @EUAuditorsECA. Infotunnil on SUULINE TÕLGE prantsuse ja inglise keelde.


Side Bar