Navigation path

Left navigation

Additional tools

ECA/14/25
Люксембург, 24 юни 2014 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Одит на ЕС: Добре ли се управлява предоставяната от ЕС подкрепа за инвестиции и за популяризиране на лозаро-винарския сектор и
могат ли да се видят резултатите ѝ по отношение на

конкурентоспособността на вината в ЕС?

Специалните доклади на Европейската сметна палата (EСП) се публикуват през цялата година. Те представят резултатите от целеви одити на специфични области от бюджета на ЕС или теми, свързани с управлението.

Настоящият специален доклад (№ 9/2014 г.) разглежда въпросите, съдържащи се в заглавието му „Добре ли се управлява предоставяната от ЕС подкрепа за инвестиции и за популяризиране на лозаро-винарския сектор и могат ли да се видят резултатите ѝ по отношение на конкурентоспособността на вината в ЕС?“

Основните заключения и препоръки на доклада ще бъдат представени на пресата от г-н Jan Kinšt (Чешка република) — членът на Сметната палата, отговарящ за изготвянето на доклада.


ДАТА И ЧАС Вторник, 1 юли 2014 г., 10,30 ч.

МЯСТО The RESIDENCE PALACE - International Press Centre
MAELBEEK ROOM
155, rue de la Loi, 1040 Brussels – Belgium

На пресконференцията ще бъде предоставен КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕСАТА, включващ специалния доклад и съобщение за пресата. Специалният доклад ще бъде публикуван на уебсайта на Сметната палата www.eca.europa.eu на 23-те официални езика на ЕС (по реда на изготвяне на различните езикови версии).

Ще бъде осигурено видео излъчване на живо посредством EbS на адрес: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1 По време на излъчването могат да бъдат изпращани въпроси на Twitter @EUAuditorsECA Ще бъде осигурен УСТЕН ПРЕВОД на френски и английски език.


Side Bar