Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN PRESSMEDDELANDE

Luxemburg den 7 januari 2014

ECA/14/01

Nya ledamöter av Europeiska revisionsrätten

tillträder sina befattningar

Efter medlemsstaternas nomineringar, och efter att ha hört Europaparlamentet, har Europeiska unionens råd utsett fyra nya ledamöter av Europeiska revisionsrätten. De tillträdde sina befattningar denna vecka. Revisionsrättens ledamöter utses för en tid av sex år och kan utnämnas på nytt:

  • Alex Brenninkmeijer (Nederländerna).

  • Danièle Lamarque (Frankrike).

  • Nikolaos Milionis (Grekland).

  • Phil Wynn Owen (Storbritannien).

En ledamot av Europeiska revisionsrätten har vidare utnämnts för en ny sexårig mandatperiod från och med den 1 januari 2014, nämligen

  • Henri Grethen (Luxemburg).

Det nya kollegiet av EU-revisorer kommer att sammanträda för att fastställa i vilka avdelningar de nya ledamöterna ska placeras och vilka specifika uppgifter de ska tilldelas. Ett nytt organisationsschema, foton och de nya ledamöternas cv:n kommer inom kort att finnas tillgängliga på revisionsrättens webbsida www.eca.europa.eu.

Kontaktperson:

Aidas Palubinskas

Pressekreterare

Europeiska revisionsrätten

Tfn kontor +352 4398-45410 Mobil +352 621552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar