Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE SPOROČILO ZA JAVNOST

Luxembourg, 7. januar 2014

ECA/14/01

Novi člani Evropskega računskega sodišča
nastopili svoj mandat

Svet Evropske unije je na podlagi predlogov držav članic in po posvetovanju z Evropskim parlamentom imenoval štiri nove člane Evropskega računskega sodišča, ki so svoj šestletni mandat z možnostjo ponovnega imenovanja nastopili ta teden:

  1. Alex Brenninkmeijer (Nizozemska)

  2. Danièle Lamarque (Francija)

  3. Nikolaos Milionis (Grčija)

  4. Phil Wynn Owen (Združeno kraljestvo).

Poleg tega se s 1. januarjem 2014 obnovi šestletni mandat enega od članov Računskega sodišča:

  1. Henri Grethen (Luksemburg).

Kolegij Računskega sodišča v novi sestavi bo na zasedanju določil, v katere senate bodo razporejeni novi člani in katere specifične naloge bodo opravljali. Nova organizacijska shema, posamične fotografije in življenjepisi novih članov bodo kmalu dostopni na spletni strani Sodišča www.eca.europa.eu.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Tiskovni predstavnik Evropskega računskega sodišča

Telefon: +352 4398 45410 Prenosni telefon: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar