Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV TLAČOVÁ SPRÁVA

Luxemburg 7. januára 2014

ECA/14/01

Noví členovia Európskeho dvora audítorov

nastúpili do úradu

Rada Európskej únie na základe nominácií členských štátov a po konzultácii s Európskym parlamentom vymenovala štyroch nových členov Európskeho dvora audítorov, ktorí nastúpili do úradu tento týždeň na šesťročné obnoviteľné obdobie:

  • p. Alex Brenninkmeijer (Holandsko)

  • p. Danièle Lamarque (Francúzsko)

  • p. Nikolaos Milionis (Grécko)

  • p. Phil Wynn Owen (Spojené kráľovstvo)

Okrem toho bol s účinnosťou od 1. januára 2014 obnovený šesťročný mandát súčasného člena Európskeho dvora audítorov:

  • p. Henri Grethen (Luxembursko)

Kolégium audítorov EÚ zasadne vo svojom novom zložení, aby určilo komory, do ktorých budú pridelení noví členovia, a ich konkrétne úlohy. Nová organizačná štruktúra, fotografie a životopisy nových členov budú čoskoro k dispozícii na internetovej stránke Dvora audítorov www.eca.europa.eu.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pracovník tlačového oddelenie Európskeho dvora audítorov

Tel: +352 4398 45410 Mobile: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar